Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Μπορεί ο Δήμος να επιβάλλει πρόστιμα σε δημότες των οδών Δημητριάδος, Ιάσονος για μη τηρηση του προγράμματος Πόρτα - Πόρτα?Στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγεται προς συζήτηση η τροποποίηση της 733/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – Κανονισμός Καθαριότητας.  Η δημοτική αρχή επιθυμώντας να συμμορφώσει του δημότες που δεν τηρούν το ωράριο του προγράμματος Πόρτα-Πόρτα, στις οδούς Δημητριάδος και Ιάσονος, επιθυμεί να θέσει πρόστιμο 150€ και σε περίπτωση υποτροπής 500€.  

Ωστόσο προκύπτουν δύο βασικές παρατηρήσεις. Μια διαδικαστική και μια ουσιαστική. Η πρώτη, η διαδικαστική, είναι ότι δεν τηρείται η κείμενη νομοθεσία του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, (αρ. 79) για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται ή τροποποιούνται κανονιστικές αποφάσεις. Δηλαδή γι’ άλλη μια φορά διαπιστώνεται να παραβλέπεται η γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου, αλλά και να παραλείπεται κάθε μορφή διαβούλευσης με τον Εμπορικό Σύλλογο, τον Σύλλογο Καταστηματαρχών, το Επιμελητήριο κ.α. Επίσης δεν είναι επιτρεπτό να εισάγεται μια τροποποίηση κανονιστικής απόφασης, ως εκτός ημερησίας θέμα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία και εισάγει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού οι κανονιστικές αποφάσεις ως σημαντικά θέματα της πόλης χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας από τους συμβούλους, στους οποίους πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος.

Η δεύτερη, η ουσιαστική παρατήρηση, είναι και η πιο σημαντική. Η  ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β’ 1909/22.12.2013) που ρυθμίζει τα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την οποία επικαλείται και η ίδια η Κανονιστική απόφαση του Δήμου Βόλου, κάνει λόγο για την συγκέντρωση και την τοποθέτηση των αστικών απορριμμάτων σε Κάδους. Μάλιστα καθορίζει υποχρέωση των ΟΤΑ για την οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων.  Εξάλλου αυτό είναι και το λογικό, ο νομοθέτης επιβάλλει την συγκέντρωση των αστικών απορριμμάτων σε κάδους για προφανείς λόγους (υγειονομικούς κλπ).

            Στην προκειμένη περίπτωση των οδών Δημητριάδος και Ιάσονος, που οι κάδοι απομακρύνθηκαν, παρουσιάζεται το εξής παράδοξο. Ο Δήμος σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο σε κάποιον που αφήνει τα σκουπίδια στο πεζοδρόμιο, αρκεί να του παρέχει την δυνατότητα των κάδων, κάτι το οποίο ωστόσο δεν το κάνει στους συγκεκριμένους δρόμους, όπως έχει υποχρέωση.  Εξάλλου η ίδια η κανονιστική απόφαση που τροποποιεί, αναφέρει ότι τηρεί και εφαρμόζει την ΚΥΑ 50910/2727/2003, η οποία ωστόσο το συγκεκριμένο θέμα το προσεγγίζει διαφορετικά. Κατόπιν αυτών προσωπική μου άποψη είναι ότι εγείρονται νομικά ζητήματα και καθιστούν την επικείμενη απόφαση αντίθετη με την κείμενη νομοθεσία και ακυρωτέα, ενώ ο Δήμος μπορεί να καταστεί ευάλωτος σε αγωγές αποζημιώσεων.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου