Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Aδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων. Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.

Aδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων. Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.

    Αριθμός : 4229
    Έτος : 2014
    Φ.Ε.Κ. : A' 8
    Κατηγορία : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ (ΓΟΚ) - ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
    Τύπος : Νόμος (Ν)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας για τη χρήση χώρων συνάθροισης κοινού, στους οποίους δίνονται θεατρικές, χορευτικές ή μουσικές παραστάσεις ή παρουσιάζονται άλλα, παρεμφερούς μορφής, οπτικοακουστικά δρώμενα. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα κέντρα διασκέδασης και σε παραστάσεις που διενεργούνται σε υπαίθριους μη περιφραγμένους χώρους.