Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

«Περί πολιτικού κόστους στις δημοτικές υποθέσεις….»
Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ’ όλα με μερικές παραδοχές.
Πρώτη παραδοχή.
Το να λες  πράγματα «αρεστά» στον κόσμο, στους πολίτες, στους εν δυνάμει ψηφοφόρους, ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησε τη χώρα στην κατάσταση που βιώνει τα τελευταία  χρόνια.  Το αποκαλούμενο «πολιτικό κόστος»  οδηγούσε το πολιτικό προσωπικό  να παραβλέπει το δημόσιο συμφέρον ή να μην αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις  που είχε ανάγκη η χώρα ή εν προκειμένω η πόλη, με απώτερο φυσικά σκοπό,  να διατηρείται επί μακρόν στην εξουσία.
Είναι προφανές, ότι η τέχνη της πολιτικής ασκείται στην Ελλάδα από την πλειοψηφία του πολιτικού προσωπικού με λάθος τρόπο.  Η ιδεολογία που πάντοτε υπερίσχυε ήταν εκείνη του συντηρητισμού και της προάσπισης συντεχνιακών συμφερόντων
Δεύτερη  παραδοχή
Πολιτικό κόστος σημαίνει η εκτίμηση, ο υπολογισμός της απώλειας σε πολιτική δύναμη, η οποία σε μια δημοκρατία μεταφράζεται σε απώλεια ψήφων και ενδεχομένως σε εκλογική ήττα.
Ωστόσο  πολιτικό κόστος δεν σημαίνει και δεν πρέπει να σημαίνει αδιαφορία για την αντίδραση, δυσαρέσκεια, αγανάκτηση, διαφορετική αντίληψη ή προσέγγιση των πραγμάτων από ομάδες πληθυσμού.  Παρατηρείται το φαινόμενο τα τελευταία δύο χρόνια η φράση «δεν υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος» να χρησιμοποιείται σε κυβερνητικό επίπεδο, σε κάθε εξαγγελία αντικοινωνικών μέτρων, ως βασικού πλέον επικοινωνιακού εργαλείου, με στόχο να παρουσιαστεί η κυβέρνηση ως μια θαρραλέα, ηθική, ατρόμητη ομάδα διαχείρισης. Αυτή θεωρώ ότι είναι μια διαφορετική και στρεβλή προσέγγιση  του πολιτικού marketing.
Έκφανση του πολιτικού κόστους είναι ο «παρηγορητικός πολιτικός λόγος», το φιλικό χτύπημα στην πλάτη, το να λες ναι στα πάντα και στους πάντες, οι δημόσιες σχέσεις, η καλλιέργεια γνωριμιών, η αποφυγή «σαν τον διάολο το λιβάνι» συγκρούσεων με συντεχνίες

Τρίτη παραδοχή.
Ο ακέραιος και σώφρων πολιτικός, σε αντίθεση με τον πολιτικάντη, τον λαϊκιστή, τον δημαγωγό, οφείλει να μην καθοδηγείται από υπολογισμούς πολιτικού κόστους, μη διστάζοντας να υιοθετεί μέτρα που μπορεί να μην είναι δημοφιλή σε μια συντεχνία με απώτερο βέβαια στόχο την εξυπηρέτηση του δημοτικού συμφέροντος.

Τέταρτη παραδοχή.
Ο πολίτης εκτιμά και αναγνωρίζει την πολιτική που ασκείται χωρίς πολιτικό κόστος, αρκεί βέβαια να μην εντάσσεται στη συντεχνία η οποία θίγεται. Σε αυτή την περίπτωση το ατομικό συμφέρον υπερισχύει του ορθολογισμού και της ανάγκης εξυπηρέτησης του συμφέροντος των πολλών.

Πέμπτη παραδοχή
Εφόσον λοιπόν αποδέχεται κάποιος και τις ως άνω παραδοχές, καταλήγει αβίαστα και στο συμπέρασμα, ότι ένα από τα κριτήρια  επιλογής παράταξης και προσώπων  σε αυτές τις ακομμάτιστες και «αχρωμάτιστες» εκλογές είναι η επιλογή προσώπων που δεσμεύονται ότι θα κινηθούν με βάση το συμφέρον του «όλον», χωρίς πολιτικάντικους υπολογισμούς, χωρίς να υπολογίζουν το πολιτικό κόστος. 

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Χωροθέτηση Διαφημιστικών Πλαισίων
                                              

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός χώρων για προβολή υπαίθριας διαφήμισης, στο Δήμο Βόλου, σύμφωνα με:
 α. την παρ. 1, του άρθρου 3 του Ν. 2946/01 « Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες Διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3212/2003,

 β. την  ΚΥΑ 52138/2003 που αφορά τον «καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 και

γ. του άρθρου 11 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το  Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/02-03-2007)

Συντάσσεται η Εισήγηση της Υπηρεσίας


Σύμφωνα με την Απόφαση  αρ. πρωτ. 6524/21-01-2014  ορίστηκε ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας κ. Χαλαστάρας Ευστάθιος, ως συντονιστής και επιβλέπων της διαδικασίας καταγραφής και αφαίρεσης των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, καθώς και για τον καθορισμό θέσεων πλαισίων για διαφημιστικές καταχωρήσεις εντός του Δήμου Βόλου (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες).

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Γερανός σε Δημητριάδος


Σήμερα τοποθετήθηκανε οι πινακίδες για τον γερανό....καλώς εχόντων από εβδομάδα ξεκινάμε!

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014