Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Εισηγηση σε ΕΠΖ για Κάρλα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

    Βόλος,    4/11/2013
    Αρ. Πρωτ. Π΄

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας

Μικρασιατών 81
383 33 Βόλος
Τηλ. 24213-56825
email: nikmoschos@gmail.com
http://epoleodomia.volos.gr

 
                         
Θέμα : «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Λίμνης Κάρλας»
Προς: 
Μέλη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


 
 

Σε συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης της 29.10.2013 και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :

1.       Την κωδικοποίηση των συμπερασμάτων από τους συμμετέχοντες στην ειδική συνεδρίαση. Ειδικότερα :

Αντιπεριφερειάρχης κ.Καλτσογιάννης:
·         Το έργο της Κάρλας είναι μέσα στα 14 χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα προς απένταξη
·         Τα έργα υδροδότησης και άρδευσης έχουν σταματήσει
·         Η  ΕΥΔΕ θα έχει την ευθύνη εκτέλεσης των έργων μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2013

Φορέας Διαχείρισης  κα. Κάγκαλου:
·         Η Κάρλα διανύει μια μακρά περίοδο με διπλό πρόβλημα. α) Πρόβλημα υδρολογικού ισοζυγίου. Λείπει νερό από τη λίμνη. β) Η βιοποικιλότητα είναι αποκλίνουσα. Οι ιχθυοπληθυσμοί  υφίστανται έντονο στρες, η βλάστηση έχει πρόβλημα, μόνο τα πουλιά επισκέπτονται το βιότοπο. Αν καθυστερήσουν τα έργα, η κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί μη αναστρέψιμη.
·         Ο χρόνος παραμονής του νερού στην Κάρλα είναι τεράστιος, αν δεν υπάρχει άρδευση δεν μπορεί να υπάρξει ανανέωση του νερού με καθαρά νερά. Γι αυτό το έργο της άρδευσης είναι πρωτεύουσας σημασίας, γιατί με αυτό τον τρόπο θα αποκτάει εκροή η λίμνη.
·         Ο Φορέας δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Εκφράζει στο Διοικητικό του Συμβούλιο την πολυπλοκότητα της κοινωνίας, υπάρχει δηλαδή κοινωνική συμμετοχή.
·         Ολόκληρη η λίμνη  και η λεκάνη απορροής πλήττονται από ρυπογόνες δραστηριότητες (εργοστάσια, βιοτεχνίες, κτηνοτροφικές μονάδες). Έχουν καταγραφεί από το Φορέα, έχει γίνει έκθεση από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος αλλά τίποτα περισσότερο.
·         Μέχρι το 2015 η Κάρλα πρέπει να έχει «καλή οικολογική ποιότητα» και διατήρηση της βιοποικιλότητας..
·         Το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση των έργων είναι για υπογραφή τα τελευταία 6 χρόνια. Έχει γίνει δημόσια διαβούλευση, έχει εγκριθεί, έχει διορθωθεί…Δεν υπάρχει δικαιολογία για την καθυστέρηση.


Φορέας Διαχείρισης, κ. Μιχαλάκης:
·        Έχουν υπογράψει σύμβαση με το ΥΠΕΚΑ από το 2011 μέχρι και το τέλος του 2015 για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του έργου.

ΕΥΔΕ Κάρλας κα. Καρατζά:
·        Η Κάρλα είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο των Βαλκανίων.
·        Τα έργα της Κάρλας έχουν συνολικό κόστος 240.000.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν απορροφηθεί τα 180.000.000 ευρώ.
·         Τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015 οπωσδήποτε.
·         Είναι συμβατική υποχρέωση της χώρας να υπάρξει Φορέας που να διαχειρίζεται και να λειτουργεί  τα έργα μαζί και τη λίμνη, ελέγχοντας και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του έργου.
·        Η ΕΥΔΕ καταργείται 31/11/2013 και η ευθύνη περνάει στην Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας.
·        Για να μην έχει πρόβλημα το έργο με τη χρηματοδότηση από την Ε. Ε. πρέπει να κατασκευαστούν οι γεωτρήσεις στην περιοχή Βελεστίνου γιατί βάσει αυτού του στοιχείου το έργο χαρακτηρίστηκε περιβαλλοντικό. 
·        Έχουν ολοκληρωθεί 3 έργα μεταξύ των οποίων η κατασκευή του ταμιευτήρα και το έργο που τροφοδοτεί τη λίμνη με νερό . Υπάρχουν 2 εργολαβίες που σταμάτησαν λόγω προβλημάτων. Η μία είναι της άρδευσης .Το πρόβλημα έχει λυθεί και αναμένεται η επανέναρξη των εργασιών. Το έργο της ύδρευσης έχει κατασκευαστεί κατά 65% το υπόλοιπο 35% αφορά την κατασκευή 28 γεωτρήσεων. Δεν κατασκευάστηκε καμία. Αντιδρά το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου και αυτός είναι ο βασικός λόγος που σταμάτησαν οι γεωτρήσεις και οδηγήθηκε η εργολαβία σε διάλυση. Θα ξεκινήσουν με το έργο της άρδευσης και ελπίζουν στην κοινωνική συναίνεση για το έργο της ύδρευσης.
·        Αν δεν ολοκληρωθεί το έργο της άρδευσης και δεν ανέβει ο υδροφόρος ορίζοντας δεν θα μπορούν να τραβήξουν νερό οι γεωτρήσεις, άρα δεν θα λειτουργήσει το έργο της ύδρευσης.
·        Τρίτο έργο είναι η εργολαβία ανάδειξης. Αφορά την κατασκευή μουσείου και φύτευση περιμετρικά της λίμνης. 13.000 φυτά φυτεύτηκαν περιμετρικά της λίμνης, δύο φορές. Και στις δύο περιπτώσεις εξαφανίστηκαν λόγω ανεξέλεγκτης βόσκησης των ζώων των κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται στην περιοχή.
·        Απαλλοτριώσεις και Αρχαιολογική Υπηρεσία αποτελούν  τα προβλήματα του τέταρτου έργου. Έχει μπλοκάρει η κατασκευή των 2 συλλεκτήρων ( του Σ2 Καλαμάκι- λίμνη και του  Σ6 Κερασιώτης- λίμνη), διότι βρέθηκαν αρχαία   και δεν έχει βγει απόφαση για την τιμή των απαλλοτριώσεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στον Σ6 γιατί εκεί βρέθηκαν και στις 3 φάσεις αρχαία.. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία καθυστερεί πολύ, δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν λαμβάνονται και δε φτάνουν στην ΕΥΔΕ αποφάσεις.
·        Η ορεινή υδρονομία, αποτελεί την Πέμπτη εργολαβία.  Το πρόβλημα είναι πως υπάρχουν παλιές μελέτες που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα
·        Υπάρχουν άλλες 2 εργολαβίες. Η συντήρηση αντλιοστασίων και η αποκατάσταση αντλιοστασίου Πέτρας. Στις  21/11/12 εκδηλώθηκε πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα στο αντλιοστάσιο Πέτρας με αποτέλεσμα να υπάρχει από τότε πρόβλημα στην τροφοδοσία της λίμνης
·        Η τροφοδοσία της λίμνης έχει σχεδιαστεί να γίνεται από α) βρόχινα νερά, β) τα αντιπλημμυρικά έργα, δηλαδή τους συλλεκτήρες Σ2 και Σ6 (  ειδικά ο Σ6 δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και δημιουργούνται 2 προβλήματα: πλημμυρίζει η περιοχή των Καναλίων και δε γεμίζει η λίμνη) και γ) τον Πηνειό.
·        Άδεια χρήσης νερού λήφθηκε στις αρχές του 2012. Προβλέπει ότι μπαίνει νερό στη λίμνη από 15 Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου, περίοδος που δεν είναι αρδευτική. Την άνοιξη του 2012 μέσω του Τ2 μπήκε νερό στη λίμνη μέχρι Ιούνιο (πήραν παράταση λόγω ύπαρξης αρκετού νερού). Μετά τη βλάβη του αντλιοστασίου δεν ξαναμπήκε νερό στη λίμνη.
·        Η ΕΥΔΕ Κάρλας δεν έχει αρμοδιότητα ούτε να βάλει νερό, στη λίμνη, ούτε να λειτουργήσει τα αντλιοστάσια , ούτε να λειτουργήσει το θυρόφραγμα. Αναγκαστικά ασχολείται και με τη λειτουργία των έργων, μια που είναι υπεύθυνη για την κατασκευή τους.
·        Την Τ2 διαχειρίζεται και ο ΤΟΕΒ Πηνειού που γεμίζει δεξαμενές για την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων. Η Τ1 γεμίζει νερό και καταλήγει στη λίμνη ή στο θυρόφραγμα. Ο ΤΟΕΒ Πηνειού παίρνει από τον Πηνειό νερό μέσω θυροφραγμάτων για να γεμίσει τις δεξαμενές και οδηγεί το νερό στην Τ1.
·        Η ΕΥΔΕ επιμένει πως κλείνει το θυρόφραγμα και το έχει ανοίξει σε εξαιρετικές περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων). Οι αγρότες ανοίγουν το θυρόφραγμα από την περιοχή του Σωτηρίου, ανεξέλεγκτα.
·        Η Περιφέρεια λαμβάνει δείγματα από το αντλιοστάσιο που φέρνει νερό από τον Πηνειό προς την Κάρλα. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται και αποδεικνύουν πως το νερό που έρχεται από τον Πηνειό είναι καθαρό. Από κει και πέρα δεν γίνονται δειγματοληψίες  και το νερό εμπλουτίζεται καθ’ οδόν. Μέσω του Τ2 μπαίνει στο Σ2 και καταλήγει στη λίμνη.

Δήμαρχος Βόλου κ. Σκοτινιώτης
·         Υπάρχουν σημειακές πηγές ρύπανσης
·         Πρέπει να γίνει επαναβεβαίωση της κοινωνικής συμφωνίας, μεταξύ όλων
·         Να ολοκληρωθούν τα έργα
·         Να υπάρξει ενιαίος Φορέας Διαχείρισης του έργου με αρμοδιότητες, προσωπικό και πόρους

Αρχαιολογική υπηρεσία κα. Ινζεσίλογλου:
·         Γίνονται συμπληρωματικές ανασκαφές  σε εκείνες που είχε κάνει ο εργολάβος τον Ιούλιο. Τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί.
·         Έχει συνταχθεί οριστική τεχνική έκθεση η οποία θα εγκριθεί άμεσα από το ΚΑΣ. Θα αποσπαστούν δύο αρχαία, προϊστορικά κτίρια μέσα από το Σ6 και θα μπουν σε διπλανό χώρο, ώστε να ελευθερωθεί ο συλλεκτήρας.
·         Στόχος να δημιουργηθεί μια νέα πολιτιστική διαδρομή.

Αντιδήμαρχος Ρήγα Φεραίου:
·         Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι «ναι» στα έργα αλλά με την προϋπόθεση να ξεκινήσουν πρώτα τα έργα της άρδευσης.

Τοπική Κοινότητα Καναλίων κ. Παπαϊωάννου:
·         Κατά το σχεδιασμό των έργων δεν λήφθηκαν υπόψη οι τοπικές κοινωνίες και οι δραστηριότητες που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.
·         Δεν αποφάσισε η Πολιτεία ποιος λειτουργεί τα έργα και ποιος τα παραλαμβάνει.

ΠΑΝΔΟΙΚΟ  κ. Βολιώτης
·         Θα πρέπει να υπάρξει μια μαζική διαμαρτυρία – συγκέντρωση, στην οποία θα συμμετέχει και ο κόσμος

Οικολόγοι Πράσινοι κ. Παρδαλίδης:
·         Να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης χρήσεων γης. Να σταματήσει ο υπάρχων τρόπος λειτουργίας της γεωργίας και της κτηνοτροφίας
·         Να αυτονομηθεί η λεκάνη απορροής της Κάρλας και να σταματήσει να δέχεται ρυπασμένο νερό από τον Πηνειό.

2.       Το με αρ. πρωτ. 8871/23.10.2013 Ενημερωτικό Σημείωμα στα Μέλη της Ε.Π.Ζ.
3.       Το με αρ. πρωτ. 23.10.2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ΔΕΥΑΜΒ
4.       Την με αρ. 112389/18.12.2000 ΚΥΑ απόφαση Ε.Π.Ο. «τροποποίηση – συμπλήρωση – κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Επαναπλημμυρισμού της πρώην Λίμνης Κάρλας στους ν. Λάρισας και Μαγνησίας»
5.       Την με αρ. 127436/23.3.2007 ΚΥΑ απόφαση Ε.Π.Ο. «ανανέωση της ισχύος της υπ’ αρ. 112839/18.12.2000 ΚΥΑ τροποποίησης – συμπλήρωση – κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Επαναπλημμυρισμού της πρώην Λίμνης Κάρλας στους ν. Λάρισας και Μαγνησίας» και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα :
 ι. «έργα μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας στους Ν. Μαγνησίας και Λάρισας»
ιι. «Έργα Ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου» στο Ν. Μαγνησίας.
6.       Το με αρ. 1522/24.10.2013 έγγραφο του ΤΕΕ
7.       Το κατατεθειμένο στο Προεδρείο (χωρίς ημερομηνία ή αρ. πρωτ.) έγγραφο των Οικολόγων Πράσινων
8.       Την εργασία που ανακοινώθηκε στο 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Σκιάθου (Σεπτ. 2012) των Ε.Α. Αγγελή και Β.Δ. Σπανού σύμφωνα με την οποία «οι επιπτώσεις της αποξήρανσης της Κάρλας επηρεάζουν τον Παγασητικό όπως φαίνεται από τη μεταβολή της θάλασσας στο σημείο της εκβολής του αγωγού της Κάρλας, όπου παρατηρούνται αποθέσεις φερτών υλών που συνδυάζονται με μεγάλα ρυπαντικά φορτία. Ειδικότερα τα γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες διασπώνται σε απλούστερες ενώσεις σε χρονο μεγαλύτερο των 13 ημερών. ….παρατηρούμε πως η χημική ένωση (φυτοφαρμακο) εξέρχεται από τη λεκάνη απορροής στον Παγαστηικό χωρίς να προλάβει να αποικοδομηθεί πλήρως»


Τα συμπεράσματα της οικολογικής κατάστασης της λίμνης είναι λυπηρά. α) ο ταμιευτήρας στερεύει με τη στάθμη των υδάτων να μειώνεται συνεχώς, β)  πανίδα της περιοχής δηλητηριάζεται, γ) το θυρόφραγμα ανοίγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με το νερό να διοχετεύεται στον  Παγασητικό, δ) ο Φ.Δ. βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, ενώ η ΕΔΥΕ διαλύθηκε.
Προκύπτει ως επείγουσα ανάγκη η ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση του υδατικού συστήματος Πηνειός-Κάρλας, με πρωταρχικό σκοπό την διασφάλιση της οικολογικής βιωσιμότητας της λίμνης. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι γίνεται λόγος για μια προστατευόμενη περιοχή, ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000, με υποχρεώσεις θεμελιωμένες στην γενεσιουργό Οδηγία 92/43[1] και στο πνεύμα αυτής[2] και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να σχεδιάζονται όλες οι κινήσεις.  
Η αναγκαιότητα έγκαιρης και ομαλής συνέχισης των έργων, αλλά και της τήρησης των αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, είναι στα πλαίσια του αυτονόητου.
           
Κατόπιν αυτών
Εισηγούμαι

1.              Την αποστολή των συμπερασμάτων της Ε.Π.Ζ. στους Βουλευτές του Ν. Μαγνησίας, στον Περιφερειάρχη και στον Υπουργό ΥΠΕΚΑ, με την υποβολή αιτήματος για άμεση σύσκεψη υπό την προσωπική του αιγίδα, προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα, επί κοινού πλαισίου κειμένου (agenda) που θα συμφωνηθεί πρωτύτερα ανάμεσα στους φορείς της περιοχής.  
2.               Την ανάγκη επιβεβαίωσης της κοινωνικής συμφωνίας για τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του έργου στις συζητήσεις και αποφάσεις με όλους τους φορείς.
3.              Την ανάγκη ύπαρξης φορέα διαχείρισης σύμφωνα με το πνεύμα της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές, εξοπλισμένου με όλες τις απαιτούμενες θεσμικές αρμοδιότητες. Το ρόλο αυτό δεν μπορεί να τον διατελέσει μια «στενή» γραφειοκρατική υπηρεσία, στα πλαίσια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, χωρίς μάλιστα την εξασφάλιση πόρων, υποδομών και στελεχών.  Καθίσταται ανάγκη επικαιροποίησης και έκδοσης του σχετικού Π.Δ.
4.              Κατάρτιση και Υλοποίηση συγκροτημένου και περιοδικού προγράμματος περιβαλλοντικών ελέγχων των σημειακών πηγών ρύπανσης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έλεγχος αγροτικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών επιχειρήσεων πέριξ Πηνειού και τάφρου Κάρλας μέσα στις επόμενες 30 ημέρες για την πιθανότητα ρύπανσης.  Να πραγματοποιηθεί παράλληλα έλεγχος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και να προωθηθεί η ανάγκη αναθεώρησης αυτών σύμφωνα με βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές. Να αποσταλούν τα στοιχεία στο Δήμο Βόλου και να πραγματοποιηθεί συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. αποκλειστικά με το θέμα αυτό.  
5.               Την μέριμνα όλων των εμπλεκόμενων και μη φορέων, ώστε το θυρόφραγμα να παραμείνει κλειστό και ν’ ανοίγει σύμφωνα με την απόφαση Ε.Π.Ο. Να ζητηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να ενισχύσει την παθητική ασφάλεια των εγκαταστάσεων του θυροφράγματος.
6.              Να ζητηθεί από τον Φορεία Διαχείρισης να καταρτίσει συγκεκριμένο πλάνο ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και των χρηστών της λίμνης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την αποφυγή ρυπογόνων ενεργειών. Την έμπρακτη στήριξη (οικονομικά και με έμψυχο δυναμικό) της ενημερωτικής αυτής εκστρατείας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Ρ. Φεραίου και Βόλου.
7.              Να ζητηθεί η δημιουργία υποχρεωτικά στεγανών βόθρων (εφόσον δεν είναι εφικτή αυτή την χρονική περίοδο η ανάπτυξη δικτύου αποχέτευσης),  ώστε να καταργηθούν οι απορροφητικοί βόθροι τουλάχιστον στους οικισμούς και των εγκαταστάσεων που άπτονται του ποταμού και της λίμνης ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων.
8.              Να ζητηθεί η απαγόρευση διάτρησης γεωτρήσεων σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από τον ποταμό και τη λίμνη με παράλληλη πρόβλεψη για την στεγάνωση των αδειοδοτημένων αρδευτικών γεωτρήσεων.
9.              Να ζητηθεί η κατάρτιση ειδικού σχεδίου προστασίας για το ρέμα Ασμάκι το οποίο δέχεται νερά από αρδευτικό – στραγγιστικό δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού βιομηχανικά υγρά απόβλητα και στραγγίσματα καλλιεργούμενων εκτάσεων.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Νίκος Μόσχος


[1]  Κύριος στόχος της οδηγίας, είναι (αρ.2) «να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών». Τα κράτη μέλη οφείλουν να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, τους φυσικούς οικοτόπους και τα άγρια είδη χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, λαμβανομένου υπόψη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών απαιτήσεων καθώς των περιφερειακών και τοπικών ιδιομορφιών,
Σύμφωνα με το αρ. 3 ένα «συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο» τόπων επονομαζόμενο Natura 2000 πρέπει να διασφαλίζει τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των τύπων φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των οικείων ειδών. 
Γενικά με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, καθορίζονται οι κάτωθι σκοποί:
·         Η προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των Κρατών Μελών.
·         Η διασφάλιση και η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος.
[2] Η Οδηγία 92/43/ΕΚ εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ  33318/3028/11-12-98 η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ' αρ. Η.Π. 14849/853/Ε103, ΦΕΚ Β' 645 11.4.2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου