Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Πράσινο Ταμείο και Πολεοδομικές Μελέτες

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δυο πολεοδομικών μελετών του Δήμου Βόλου, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής. Πρόκειται για την «Ολοκλήρωση της Γεωλογικής Μελέτης για το Γ.Π.Σ. του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου και την «Ολοκλήρωση επανασύνταξης Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Ν.Παγασών», συνολικού προϋπολογισμού 31.944,06 ευρώ.

Ειδικότερα, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ για υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» και μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Βόλου κατέθεσε, τον Απρίλιο του 2013, συγκεκριμένες προτάσεις πολεοδομικών μελετών προς χρηματοδότηση. Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με απόφαση του ενέκρινε δύο από τις προτάσεις του Δήμου Βόλου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού» και πλέον προχωρά η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εκταμίευση των ποσών.

Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση της εκπόνησης προκαταρκτικής γεωλογικής μελέτης καταλληλότητας (Α’ στάδιο), η οποία ήδη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γ.Π.Σ. Βόλου, από τη σύμπραξη των μελετητικών γραφείων «Γραφείο Δοξιάδη, Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.» και Γεωργίου Κατωπόδη, εκκρεμεί η καταβολή ποσού 20.155,48€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το ποσό αυτό εξασφαλίζεται από το Πράσινο Ταμείο, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταβληθεί από ιδίους πόρους το ποσό των 38.223,34€.

Όσον αφορά την ολοκλήρωση επανασύνταξης της Πράξης Εφαρμογής σε τμήμα του σχεδίου πόλης της πολεοδομικής ενότητας των Ν. Παγασών Βόλου, υπενθυμίζεται ότι το τμήμα αυτό είχε τεθεί εκτός σχεδίου, με την υπ. αριθ. 5354/1995 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και επανεντάχθηκε στο σχέδιο πόλης, με απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ( ΦΕΚ 246/δ/5-3-2004). Η ανάθεση της μελέτης, έγινε με την υπογραφή σύμβασης, στην σύμπραξη μελετητικών γραφείων «Α.Καλτσίδης-Ι.Αγγελίδης και ΣΙΑ.Ε.Ε.», «Γεώργιος Βασιλάκης», με προϋπολογισμό, 145.200€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Μετά τις μέχρι τώρα πιστοποιήσεις, απομένουν να καταβληθούν 11.788,58€ (με ΦΠΑ 23%) για να ολοκληρωθεί η μελέτη, κάτι που επιτυγχάνεται πλέον με τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου