Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Οδός ΑλαμάναςΤις τελευταίες ημέρες δημοσιεύονται διάφορα για την υπόθεση της οδού Αλαμάνας. Πολλοί λένε πολλά. 
Το παραπάνω έγγραφο είναι η ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Κουρτίνας, Αντιδήμαρχος επί δημοτικής αρχής Βούλγαρη, κάτοικος της περιοχής, από τους μακροβιότερους δημοτικούς συμβούλους, με το οποίο ξεκίνησαν και τα σχετικά δημοσιεύματα.
 Ο κ. Κουρτίνας ως μέλος, μέχρι πρότινος της δημοτικής αρχής , ως πρώην Αντιδήμαρχος, ως κάτοικος δεν γνώριζε για την Αλαμάνας και αποφάσισε να πληροφορηθεί τώρα με την ως άνω ερώτηση
Η απάντηση που δόθηκε στον κ. Κουρτίνα, μέσα από τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν έγγραφη και ήταν επί λέξει η πιο κάτω

"Θέμα : Απάντηση στην υπ’ αρ. 103784/Γ.Π. 24005/20.9.2012 Ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Ι. Κουρτίνα

Για την υπόθεση της Διάνοιξης οδού Αλαμάνας (μεταξύ οδών Ιερολοχιτών και Δημητσάνας) που βρίσκεται στο Ο.Τ 1140 και 1139Β στη συνοικία Αγ. Αναργύρων Βόλου, από τα στοιχεία των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Δήμου (Τμ. Σχεδίου Πόλης, Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης και Ταμείο Οικονομικής Υπηρεσίας προκύπτουν τα εξής  :
           
1.         Για το παραπάνω τμήμα έχει συνταχθεί και έχει επικυρωθεί η 3 Δ.Β./2001 Πράξη Τακτοποίησης , Αναλογισμού και Προσκύρωσης που κυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 4095/24-6-2005 Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας.
2.         Με την υπ΄αριθμ. 105/2006 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (29-9-2006), καθορίστηκαν οι πρωτόδικες τιμές μονάδας των ακινήτων και των επικειμένων τους, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά λόγω ρυμοτομίας προς εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.
Κατά της ανωτέρω απόφασης προσέφυγαν στο Εφετείο Λάρισας οι ιδιοκτήτες και σχετικά εκδόθηκαν οι αποφάσεις με αρ. 507/2008 (Κληρ/μοι Παπαγεωργίου) και 20/2008 (Ελισάβετ Χατζηαντωνίου και Παναγιώτη Μανώλη)
3.         Με την υπ΄αριθμ. 338/2007 Απόφαση Δ.Σ Δήμου Βόλου, εγκρίθηκε πίστωση για την αποζημίωση τμήματος , προκειμένου να γίνει η πλήρης διάνοιξη της οδού Αλαμάνας μεταξύ Ιερολοχιτών και Κωλέττη, η οποία συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 214.575,85 € εκ του οποίου, ποσό 54.983,40 € αποτελούσε παρέμβαση υπέρ τρίτων (υπέρ Δημητρίου Σούσουρη και Χαραλάμπους Αγαπίδη) και ποσό 159.592,45 € αποτελούσε αποζημίωση που οφείλει ο Δήμος Βόλου (για τα οικοπεδικά τμήματα που απαλλοτριώνονται και τα επικείμενα).
Τα έξοδα δικαστικής δαπάνης και παράστασης πληρεξουσίων δικηγόρων δεν περιλαμβάνονται στην κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Έγινε παρακατάθεση ποσού 214.575,85 € (γραμ. σύστασης Παρακαταθήκης 12244/6-3-2009 και αρ. Συμβολαίου τοκοχρεωλυτικού Δανείου 17479/12-5-2008) και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 140/2-4-2009 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων)
Η παρακατάθεση έγινε μετά τη λήξη της 18μηνης ισχύος της 105/2006 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου.
4.         Κατόπιν της 507/2008 απόφασης του Εφετείου Λάρισας, ο Δήμος Βόλου έλαβε την με αρ. 354/2009 Απόφαση Δ.Σ (έχοντας παρέλθει το 18μηνο) με την οποία ψήφισε πίστωση 12.144,28 € υπέρ κληρ/μων Παπαγεωργίου συν 1597 € για έξοδα Δικαστικής δαπάνης και παράσταση πληρεξ. Δικηγόρου και αντίστοιχη χρέωση λόγω παρέμβασης του Δήμου Βόλου ποσού 17.560 € (υπέρ Δημ. Σούσουρη και Χαρ. Αγαπίδη). Τα παραπάνω ποσά δεν έχουν καταβληθεί.
5.         Με την υπ΄ αριθμ. 506/2009 Απόφαση Δ. Σ Δήμου Βόλου (και μετά την με αρ. 20/2008 Απόφαση του Εφετείου Λάρισας) εγκρίθηκε συμπληρωματική  αποζημίωση ποσού 17.400 € υπέρ Ελισ. Χατζηαντωνίου  και 19.480 € υπέρ Παν. Μανώλη (δεν πληρώθηκαν)
6.         Στη συνέχεια, με την 507/2009 Απόφαση Δ.Σ Βόλου, ο Δήμος έκανε παρέμβαση υπέρ τρίτων για αποζημίωση των προσκυρωτέων τμημάτων, ποσού 14.089,40 € στην Μπρούσκου Πολυξένη, ποσό που πρέπει να απαιτήσει ο Δήμος Βόλου από τους υπόχρεους, συγκεκριμένα, από την Ελισ. Χατζηαντωνίου ποσό ύψους 6.037,20 € και από τον Παν. Μανώλη ποσό ύψους 8.052,20 €.

Για να διαπιστωθεί αν έχουν πληρωθεί οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων  από την Πρωτόδικη Απόφαση (105/2006 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου) η  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Βόλου απέστειλε το με αρ. Πρωτ: 109716/ΓΠ 25591/4-10-2012 έγγραφο σχετικά με το ποίοι από τους δικαιούχους έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα, από το ποσό των 214.575,85 €.

Η παρούσα δημοτική αρχή θεωρεί την ανωτέρω διάνοιξη μείζονος σημασίας και για το λόγο αυτό καταβάλλει κάθε προσπάθεια αρχικά για την διευκρίνιση της εν λόγω υπόθεσης, προσπαθώντας να υπερκεράσει αμέλειες και παραλείψεις του παρελθόντος."

 Όποιος γνωρίζει τα ελάχιστα περί απαλλοτριώσεων, καταλαβαίνει τι σημαίνουν τα ανωτέρω και τι σημαίνει η παρέλευση του 18μηνου
Όποιος δει αναλυτικά τις ανωτέρω καταβολές....μπορεί να βγάλει και άλλα συμπεράσματα.
  • Ο κ. Κουρτίνας απάντησε ως εξής : βλ.  εδώ : http://www.volostv.gr/index.php/topika/item/202348-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B4%CF%8C-%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82.html. 
Προφανώς ο κ. Κουρτίνας περίμενε κάποια γενικόλογη, αόριστη απάντηση. Μάλιστα δεν δίστασε να εμφανιστεί σε δελτίο ειδήσεων και να προχωρήσει σε παραληρηματικές δηλώσεις. Επισημαίνει ότι θα επανέλθει με επερώτηση. Λοιπόν περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.......
  • Στην μάχη των δηλώσεων, μπήκε ο blogger πρωην Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Δανηλόπουλος, ο οποίος προέβη στις εξής φοβερές αποκαλύψεις - διευκρινήσεις : http://danilopoulos.blogspot.gr/2012/10/blog-post_23.html 
Ωστόσο για την ταμπακιέρα κουβέντα. Λοιπόν όποιος θέλει να πει κάτι συγκεκριμένο ας το πει. Μεγελεπίβολες δηλώσεις έχουμε χορτάσει. Πότε δεν μπήκα προσωπικά, στη λογική βρήκαμε καμμένη γη, για όλα φταίνε οι παλιοί κλπ. Αλλά από ότι φαίνεται όποιος έχει την μύγα, ενοχλείται.

Επίσης είμαι διατεθειμένος να απολογηθώ μόνο για πράξεις, παραλείψεις και λάθη δικά μου. Κανείς δεν διεκδικεί το αλάθητο. Ωστόσο δεν πρόκειται να απολογηθώ για πράξεις και παραλείψεις κανενός άλλου, δεν πρόκειται να δίνω γενικόλογες και αόριστες απαντήσεις.


Συνεχίζεται................
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου