Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Δηλώσεις για Αγ. Παρασκευή

Πρόταση Τροποποίησης Νόμου για Αγ. Παρασκευή


 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


 
  

    Βόλος,    27/8/2012
    Αρ. Πρωτ. 93969/ΓΠ22221


Θέμα : Αναλυτικό Ιστορικό υπόθεσης εφαρμογής της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε) στην Αγ. Παρασκευή – Πρόταση Τροποποίησης Νόμου
Προς: 
  1. Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Ευ.Λιβιεράτο
  2. Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ  Στ. Καλαφάτη
  3. Βουλευτές Ν. Μαγνησίας