Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Χωροθέτηση Δικαστικού Μεγάρου - "Διπλή Ανάπλαση"

Προς

  1. Πρόεδρος Πρωτοδικών Βόλου
  2. Προϊστάμενος Εισαγγελίας Βόλου
  3. Προϊστάμενος Ειρηνοδικείου Βόλου
  4. Προϊστάμενος Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου
  5. Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
  6. Σύλλογος  Δικαστικών Υπαλλήλων Βόλου
  7. TEE Παράρτημα Μαγνησίας
  8. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομίας
  9. Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
  10. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Βόλου


Θέμα : Διαβούλευση  για τη Χωροθέτηση νέου Δικαστικού Μεγάρου - Μεταφορά Σωφρονιστικού Καταστήματος ("διπλή ανάπλαση")

            Με αφορμή την συζήτηση που ήδη έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2011 και συνεχίζεται έως και σήμερα, για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Βόλου (Β1 φάση της μελέτης) και τα διάφορα θέματα που προκύπτουν με βάση αυτό, ενόψει της μελλοντικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο και θα γνωμοδοτήσει σχετικά, θεωρούμε χρήσιμο και αναγκαίο να τεθεί σε διαβούλευση το θέμα της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης σε συνδυασμό με την επικείμενη μεταφορά του Σωφρονιστικού Καταστήματος (Ε.Κ.Κ.Ν). Η μετακίνηση αυτή θα δημιουργήσει τις συνθήκες για μια «διπλή ανάπλαση» στον χώρο της Πλατείας Ελευθερίας και στον χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος, η οποία θα εξυπηρετήσει ουσιωδώς και αποτελεσματικά τις ανάγκες του πολεοδομικού συγκροτήματος και   την εύρυθμη λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου.


            Στον διάλογο αυτό είναι χρήσιμο να γνωστοποιήσουμε τα εξής :
1.         Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.» (Υ.Α. 2132 κ 2166(ΦΕΚ 550/Δ/11.5.2011) και τις τροποποιήσεις αυτών Υ.Α 3980 κ 3981, )ΦΕΚ 1409/Δ/5.11.2001) και ΥΑ 95583 (ΦΕΚ 1430/ Β/28.9.2007), έχει ήδη δρομολογήσει την κατασκευή του Νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσαβέτειας, στη θέση «κτήμα φυλακών Κασσαβέτειας» περιφέρειας Αϊδινίου Δημοτικής Ενότητας Ν. Αγχιάλου Δήμου Βόλου. Το νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα θα έχει συνολική δομημένη επιφάνεια 13.509,34 τ.μ. και θα φιλοξενήσει το Ειδικό Κατάστημα  Κράτησης Νέων Βόλου (Ε.Κ.Κ.Ν.) που τώρα στεγάζεται στις φυλακές Βόλου, στην οδό Μεταμορφώσεως, στην συνοικία Χιλιαδού. Ήδη για το έργο αυτό έχουν εκδοθεί : α) η Υ.Α. 29403/21.7.2003 (ΦΕΚ Δ’ 795/25.7.2003) με την οποία καθορίζονται οι πολεοδομικοί και κτιριοδομικοί όροι, β) η υπ’ αρ. 1021/38321/14.4.2011 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης οριοθέτησης παρακείμενου ρέματος (ΦΕΚ Δ’ 132/2.6.2011) και γ) πρόσφατα η 1153/61010/5.4.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του υπό τροποποίηση επέκταση ισχύοντος Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (ΤΡΣ) για έκταση 228,9 στρεμμάτων για την ανέγερση εγκαταστάσεων του νέου «Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλίας ΙΙ». Ενώ το έργο αυτό προβλέπεται και από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΚΥΑ 28704/4362/26.111.2011, ΦΕΚ 1575Β’/28.11.2001).
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι το έργο της Ολοκλήρωσης Κατασκευής Νέου Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλίας έχει ήδη δρομολογηθεί και είναι βάσιμη και ρεαλιστική η απομάκρυνση του Ε.Κ.Κ.Ν. από τον ιστό του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου Βόλου και μάλιστα από μια έκταση όμορη με σχολικά συγκροτήματα.

2.         Θεμελιώδης προϋπόθεση για τη «διπλή ανάπλαση» αποτελεί η δημιουργία νέου Δικαστικού Μεγάρου στον χώρο του Ε.Κ.Κ.Ν, στην οδό Μεταμορφώσεως.  Με την επιλογή αυτή ανακουφίζεται το κέντρο της πόλης από το λειτουργικό και κυκλοφοριακό φόρτο, που δημιουργεί η λειτουργία των δικαστηρίων στην Πλατεία Ελευθερίας και δημιουργεί συνθήκες για την ανάπλαση της πλατείας με ενοποίηση αυτής με τον περιβάλλοντα χώρο αυτών, δημιουργώντας έναν άλλο πόλο μέσα στην πόλη, διατηρώντας φυσικά το υφιστάμενο κτίριο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει για άλλους σκοπούς, όπως Μουσείο Δικαιοσύνης, χώρος εκθέσεων, γραφεία δικηγορικού συλλόγου, νομική βιβλιοθήκη, συνεδριακός χώρος κλπ.
Η επιλογή του χώρου των φυλακών για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου έχει πολλά πλεονεκτήματα :
α. Ο χώρος του Ε.Κ.Κ.Ν αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οπότε δεν απαιτείται επιπλέον οικονομική δαπάνη για αγορά νέου χώρου, απαλλοτριώσεις κλπ, ενώ εξοικονομείται χρόνος και γραφειοκρατικές διαδικασίες από τυχόν άλλες επιλογές (π.χ. δωρεά οικοπέδου από το Δήμο ή από άλλο φορέα)
β. Ο χώρος αυτός είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε έκταση (7.913 τ.μ.) και μπορεί να φιλοξενήσει εγκαταστάσεις σύγχρονες που θα καλύψουν τις ανάγκες ενός Δικαστικού Μεγάρου για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια, ενώ παράλληλα έχει όλες τις προδιαγραφές για την πρόβλεψη χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων.
γ.  Ο χώρος των φυλακών είναι κοντά στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Για την ακρίβεια αποτελεί την κοντινότερη δυνατή λύση (απόσταση μόλις 1.136μ. σε ευθεία γραμμή), έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν τα δικηγορικά γραφεία που στεγάζονται πλησίον του υφιστάμενου μεγάρου και επιβαρυνθεί ένας κλάδος ο οποίος δοκιμάζεται και αυτός πολύ έντονα από την κρίση.
δ. Ο αναφερόμενος χώρος είναι δίπλα στην Περιφερειακή Οδό, κάτι που μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών του Δικαστικού Μεγάρου είτε από χωριά του Πηλίου, είτε από άλλες πόλεις, και φυσικά τους δικηγόρους οι οποίοι την χρησιμοποιούν για την μετάβαση σε άλλες πόλεις, ειδικά στο Εφετείο Λάρισας, στο οποίο οι μετακινήσεις μεγάλου αριθμού δικηγόρων Βόλου είναι καθημερινές. Να σημειωθεί επίσης, ότι μετά την διαφαινόμενη κατάργηση των περιφερειακών Ειρηνοδικείων, ο όγκος των επισκεπτών από περιφερειακούς Δήμους στο Δικαστικό Μέγαρο θα αυξηθεί σημαντικά.
ε. Με την επιλογή αυτή μετακινείται από το κέντρο της πόλης μια υπηρεσία, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθημερινά, ενώ η επιλογή αυτή συμβαδίζει με τις γενικές αρχές της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και τις σύγχρονες πολεοδομικές κατευθύνσεις.

3.         Η ανάγκη δημιουργίας νέου χώρου ως Δικαστικού Μεγάρου, κρίνεται απολύτως απαραίτητη εδώ και πολλά χρόνια, αφού το υφιστάμενο κτίριο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, πολύ δε περισσότερο όταν δεν έχει καν τις απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας ως  χώρος συνάθροισης κοινού, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις (ΥΑ  3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89).
Η εκδίκαση υποθέσεων σε γραφεία, η απουσία χώρων για τα αρχεία, η συσσώρευση υπαλλήλων σε περιορισμένους και ακατάλληλους χώρους, η απουσία τουαλετών, η λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου σε άλλο χώρο, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η έλλειψη ανελκυστήρων, η έλλειψη εξόδων κινδύνου, η έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ,   είναι μερικά μόνο από τα αντικειμενικά προβλήματα του συγκεκριμένου κτιρίου.

4.   Η χωροθέτηση νέου  Δικαστικού Μεγάρου στον υφιστάμενο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος δεν είναι καινούρια, αλλά πλέον αποτελεί όσο ποτέ άλλοτε μια επιλογή ρεαλιστική που μπορεί να αποτελέσει τη βάση πίεσης προς την κεντρική Διοίκηση. Η πόλη έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από τις διαμάχες των φορέων της πόλης για την χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι οποίες έχουν αναιρέσει κάθε λύση που θα μπορούσε να προωθηθεί. Είναι προφανές ότι μόνο μια ομόφωνη απόφαση των φορέων της πόλης, θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική θέση της προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα τύγχανε ουσιαστικής αντιμετώπισης.
Η επιμονή σε λύσεις, όπως αυτές που είχαν προκριθεί στο παρελθόν για δημιουργία υπόγειων χώρων ή γυάλινων κτιρίων και προσθηκών στο υφιστάμενο χαρακτηρισμένο διατηρητέο κτίριο (Υ.Α. ΥΠΠΟ 2258/44523/27.8.1998, ΦΕΚ 1027/Β’/1.10.1998), θεωρούμε ότι αποτελούν πλέον μη ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις, αντιθέτως καθυστερούν σημαντικά την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Πολύ δε περισσότερο, όταν αυτές οι λύσεις έχουν απορριφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων (αρ. πρωτ. 2366/8.9.2008) του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία ήδη από το 2008 έχει προτείνει τη δημιουργία νέου κτιρίου σε άλλη θέση της πόλης.
Περαιτέρω βασικό παράγοντα στην οποιαδήποτε απόφαση για την χωροθέτηση  πρέπει να αποτελεί και η υπ’ αρ. 2258/44523/27.8.1998 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζεται ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας του, γιατί αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα κτιρίου αρχιτεκτονικής δημοσίου κτιρίου της περιόδου του μεσοπολέμου, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην περιοχή. Επίσης είναι σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της πόλης, συνδεδεμένο με ιστορικές μνήμες».  

Πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την πόλη η χωροθέτηση του νέου Δικαστικού Μεγάρου,  ώστε να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (μελέτες κλπ) και να δημιουργηθεί επιτέλους ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, που θα επιτρέψει εκτός των άλλων και στο Δήμο Βόλου να προβεί στους απαραίτητους σχεδιασμούς.
Παρακαλούμε όπως μας θέσετε τις απόψεις σας επί των ανωτέρω έως τις 15.9.2012 προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου