Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Κατάργηση περιπτέρων 

     Το παρακατω κείμενο αποτελεί απόσπασμα της εισήγησης μου στην Ε.Π.Ζ. Σκοπός είναι να απελευθερωθούν πεζοδρόμια από κλειστά περίπτερα της πόλης. Πρώτη κίνηση ήταν η παρούσα με τα σχολάζοντα περίπτερα. Σε δέυτερο στάδιο ακολουθεί η μετακίνηση κλειστών περιπτέρων από δύσκολα σημεία με σύμφωνη γνώμη των δικαιούχων. Αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση, η οποία μόλις ολοκληρωθεί θα συμβάλλει στην ανάδειξη των κοινοχρήστων χώρων και την διευκόλυνση της κίνησης των πεζών.

 

                          Λαμβάνοντας υπόψη  τα εξής:
 
 
 

1)       Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/1971 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα από τις όμοιες του Ν. 1043/1980 και τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 1416/1984 όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 86 του Ν. 3421/2005 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3648/2008
2)       Την υπ’ αρ. Φ900/13/158602/15.9.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 3919/2011 «αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
3)       Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 6 εδ. 34 και αρ. 95 περ. 1α του Ν. 3852/2010 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων που περιέρχονται στους Δήμους.
4)       Το υπ’ αρ. 122631/ΑΚ2866/12.11.2012 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου, με το οποίο υπέβαλλε πίνακα 11 σχολαζόντων - περιπτέρων για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα κοβούκλια των οποίων έχουν υποστεί φθορές που τα καθιστούν επικίνδυνα και μη ασφαλή για τους διερχόμενους αλλά και για παρακείμενες κατοικίες ή καταστήματα.

Διαθεσιμότητες
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
            Σε σχέση με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους Ζ2 και Ζ4 του κεφαλαίου Ζ του προσφάτως ψηφισθέντος «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και αναφέρονται στη διαθεσιμότητα υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου:
Λαμβάνοντας υπόψη:
I. Το γεγονός ότι από την πολιτική εισήγηση του Δημάρχου Βόλου και τις τοποθετήσεις όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει η καθολική αντίθεση του Σώματος στο μέτρο της   ετήσιας διαθεσιμότητας, που αποτελεί ουσιαστικά τον προθάλαμο της απόλυσης χιλιάδων υπαλλήλων των Δήμων και του Δημοσίου. Αυτό, μάλιστα, δεν αφορά   μόνο εργαζομένους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για συγκεκριμένες ειδικότητες των οποίων γίνεται άμεσα η αρχή, αλλά και μονίμους υπαλλήλους των οποίων οι θέσεις εργασίας θα καταργηθούν, χωρίς μάλιστα να διευκρινίζεται ούτε για ποιες θέσεις, ειδικότητες και κλάδους πρόκειται, ούτε και ποιος θα αποφασίσει την κατάργησή τους.
            II. Την από 11.11.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με την οποία εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με:
·        Τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων που οδηγεί τους Δήμους σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους.
·        Τη συνεχιζόμενη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των Δήμων και επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
·        Την απαγόρευση προσλήψεων Υ.Ε. μέχρι το 2016, ειδικότερα στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες που τις οδηγεί σε διάλυση.
·        Δηλώνει ότι οι Δήμοι δεν θα γίνουν συμμέτοχοι σ’ αυτήν τη διαδικασία και προτρέπει τους αιρετούς να μη συμμετάσχουν.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Συμπολίτες και ΔέντραΣυμπολίτες μας "περιποιήθηκαν" τα δέντρα με αρκετά λίτρα πετρέλαιο, προκειμένου να τα αποτελειώσουν και να καλέσουν μετά  τις υπηρεσίες να τα κόψουν.......ενδεικτικό της περιβαλλοντικής συνείδησης κάποιων.... Η κατστροφή έλαβε χώρα στο Βόλο, στην οδό Γ. Καρτάλη.

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Social Media: Μέσα ενημέρωσης ή μέσα πολιτικής προπαγάναδας και παραπληροφόρησης - LawnetSocial Media: Μέσα ενημέρωσης ή μέσα πολιτικής προπαγάναδας και παραπληροφόρησης;
Η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις μηχανές αναζήτησης ως βασικά μέσα ενημέρωσης χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι ενδέχεται να γίνεται αντικείμενο χειραγώγησης

http://www.lawnet.gr/news/social-media-mesa-enimerosis-i-mesa-politikis-propaganadas-kai-parapliroforisis-27762.html

Υπάρχουν Γονείς που πιέζουν τα παιδιά τους να γίνουν δικηγόροι

ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ! 

Συνάδελφος από Κομοτηνή, τα περιγράφει χαρακτηριστικά....

http://lianasofta.blogspot.gr/2012/09/blog-post.html
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Απομάκρυνση Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας


Απομακρυνθήκανε σήμερα άλλες δύο κεραίες κινητής τηλεφωνίας από πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης μας.
Συγκεκριμένα απομακρύνθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας και σταθμός βάσης, στην περιοχή της Ν. Δημητριάδας, στην οδό Ορμινίου αρ. 54, η οποία έχει εγκατασταθεί από την εταιρεία Comote σε ταράτσα οικοδομής καμουφλαρισμένη σε καμινάδα. Η κεραία αυτή είχε καταγραφεί ως αυθαίρετη κατασκευή. Η εταιρεία υπέβαλλε ένσταση στην Επιτροπή Κρίσεων Ενστάσεων Αυθαιρέτων, η οποία απορρίφθηκε. Στη συνέχεια η εταιρεία προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο, το οποίο αρχικά εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής της εκτέλεσης. Ωστόσο στη συνέχεια το Διοικητικό Εφετείο εξέδωσε την με αρ. 75/2012 απόφαση του, με την οποία απορρίπτει την αίτηση αναστολής της εταιρείας.
           Επίσης απομακρύνθηκε κεραία που εγκαταστάθηκε εντός διαφημιστικής πινακίδας σε καταστήματος, επί της οδού Κ. Καρτάλη 68 με Ερμού. Η κατασκευή αυτή καταγράφηκε ως αυθαίρετη στις 19.1.2012. Ομοίως η εταιρεία υπέβαλλε ένσταση στην Επιτροπή, η οποία απορρίφθηκε και στη συνέχεια προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο, το οποίο με την με αρ. 76/2012 απόφαση του απέρριψε την αίτηση αναστολής της και άνοιξε το δρόμο για την απομάκρυνση της.
 Μετά την κοινοποίηση στο Δήμο των δύο ανωτέρω αποφάσεων από το Διοικητικό Εφετείο, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και ποιότητας Ζωής Νίκος Μόσχος, στις 6/10/2012 ενημέρωσε την εταιρεία να απομακρύνουν με δικά τους μέσα τις δύο ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές, ειδάλλως ο Δήμος θα ξεκινούσε την διαδικασία της κατεδάφισης. Η προθεσμία έληγε στις 22/10/2012.
Η εταιρεία ζήτησε μια μικρή παράταση για την απομάκρυνση όλων των μηχανημάτων και πράγματι σήμερα ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των δύο κεραιών, των σταθμών βάσης καθώς και του σχετικού ηλεκτρολογικού – μηχανολογικού εξοπλισμού.
Από την πρώτη στιγμή, δουλεύουμε υπομονετικά και με σύστημα και η προσπάθεια μας αποδίδει έμπρακτα καρπούς, καθώς ήδη έχουν απομακρυνθεί αρκετές κεραίες από το κέντρο της πόλης, δηλώνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Νίκος Μόσχος, παρόλες τις θεσμικές αντιξοότητες. Παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και στις προτεραιότητες που έχουμε θέσει για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας καταλήγει. 

 http://www.magnesianews.gr/News/?EntityID=bd893bd3-0ad5-4fe7-ab96-198161f77b11

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Οδός ΑλαμάναςΤις τελευταίες ημέρες δημοσιεύονται διάφορα για την υπόθεση της οδού Αλαμάνας. Πολλοί λένε πολλά. 
Το παραπάνω έγγραφο είναι η ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Κουρτίνας, Αντιδήμαρχος επί δημοτικής αρχής Βούλγαρη, κάτοικος της περιοχής, από τους μακροβιότερους δημοτικούς συμβούλους, με το οποίο ξεκίνησαν και τα σχετικά δημοσιεύματα.
 Ο κ. Κουρτίνας ως μέλος, μέχρι πρότινος της δημοτικής αρχής , ως πρώην Αντιδήμαρχος, ως κάτοικος δεν γνώριζε για την Αλαμάνας και αποφάσισε να πληροφορηθεί τώρα με την ως άνω ερώτηση

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Κατεδαφίσεων συνέχεια......
 Στις 18/10 πραγματοποήθηκε  από το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, η κατεδάφιση παλαιάς οικίας, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μαβίλη – Κουρουνιώτη και Σηπιάδος, στη συνοικία Καραγάτς. Το συγκεκριμένο κτίσμα ήταν ακατοίκητο εδώ και πολλά χρόνια και αποτελούσε εστία μόλυνσης για τις όμορες ιδιοκτησίες και τη συνοικία γενικότερα.

Η κατεδάφιση έγινε με μηχανήματα του Δήμου Βόλου και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης των Βορείων Συνοικιών, σύμφωνα με το οποίο ρυμοτομείται πλήρως το οικόπεδο αυτό στη συνοικία Καραγάτς, δημιουργώντας ένα νέο κοινόχρηστο χώρο τριγωνικού σχήματος, εμβαδού περίπου 200 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος πρασίνου και αναψυχής. Ωστόσο βέβαια ακόμη και η διάνοιξη τέτοιων χώρων και η δημιουργία χώρων πρασίνου, αντιμετωπίστηκε σκωπτικά από μερίδα του τοπικού τύπου (προφανώς για τους δικούς της λόγους). Ενδιαφέρον θα είχε πάντως ένα ρεπορτάζ για το πόσες κατεδαφίσεις πραγματοποιήθηκαν από άλλες δημοτικές αρχές.......έτσι για σύγκριση.....

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς ΑυτοκίνητοΜέρα Χωρίς Αυτοκίνητο - Ποδηλατοβόλτα


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βόλος, 18 Σεπτεμβρίου 2012


Με ποδήλατο …αντί για αυτοκίνητο
οι μετακινήσεις το Σάββατο στο Βόλο

Ο Δήμος Βόλου συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο

O Βόλος, μαζί με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και άλλες 1811 ευρωπαϊκές πόλεις, συμμετέχει στην φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2012. Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012, στις 11.00 το πρωί, με σημείο συνάντησης το Ηρώο της Παραλίας του Βόλου θα πραγματοποιηθεί ποδηλατοβόλτα 8 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου προγράμματος δράσεων "στην πόλη μου χωρίς αυτοκίνητο" που διοργανώνεται από το Δήμο Βόλου και τη νέα Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, με την υποστήριξη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Μαγνησίας, του Σ.Ε.Σ. και των ποδηλατικών ομίλων και οργανώσεων της πόλης.
Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης το ζήτημα της βιώσιμης κινητικότητας αποτελεί για την παρούσα Δημοτική Αρχή κορυφαία προτεραιότητα. Γι’ αυτό και, από την αρχή της θητείας της, προχώρησε σε αποφάσεις για τα θέματα που αφορούν την κίνηση στην πόλη, ενώ παράλληλα προώθησε τη συγκρότηση και λειτουργία Διεύθυνσης  Βιώσιμης Κινητικότητας στο πλαίσιο του νέου ΟΕΥ του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, για πρώτη φορά, υιοθετούνται οι αρχές της βιώσιμης κινητικότητας οι οποίες δεσμεύουν το Δήμο για όλες τις δράσεις που αναπτύσσει ή θα αναπτύξει στο μέλλον.
Ο κ. Σκοτινιώτης καλεί όλους τους Βολιώτες να αποφύγουν το Σάββατο τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο τους, καθώς η μέρα έχει έναν έντονο συμβολικό χαρακτήρα, αποτελεί ευρωπαϊκή γιορτή και είναι μια καλή ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το αυτοκίνητο και τις μετακινήσεις μας, εντός της πόλης. Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Ν.Μόσχος επισημαίνει ότι «η ημέρα αυτή και ο εορτασμός της αποτελούν μια καλή αφορμή για συζητήσεις, προβληματισμούς, εφαρμογή καλών πρακτικών και πολιτικών, δημιουργία διαφορετικής νοοτροπίας».
Το τρίωρο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκτός από την ποδηλατοβόλτα,
v     παράσταση επίδειξης πατινιών και σκέητμπορντ
v     δράση "μάθε παιδί μου ποδήλατο" για μικρά παιδιά
v     ζωγραφική παιδιών στο πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου
v     διαγωνισμό για το πιο όμορφο εναλλακτικό μέσο μεταφοράς
v     επίδειξη συντήρησης ποδηλάτου από επαγγελματίες επισκευαστές
v     μίνι διάλεξη από διακεκριμένο πρωταθλητή ποδηλασίας για τα οφέλη χρήσης του ποδηλάτου
v     πεζοπορία με συμβολικό αποκλεισμό οδού
v     μουσικό show από τους Caracatu
v     διανομή ενημερωτικού υλικού
Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις θα βιντεοσκοπηθούν από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, προκειμένου να προβληθούν το επόμενο διάστημα στην εκπομπή «Ποδηλατοδράσεις» με θέμα το Βόλο και το ποδήλατο.
Περισσότερα στο http://volosmobility.blogspot.com και στο www.ceam.gr

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

13ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συγχρονισμένης Κολύμβησης

Εικόνες από την τελετή έναρξης του 13ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Συγχρονισμένης Κολύμβησης Νεανίδων


Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΕΕ για Δικαστικό ΜέγαροΕΛ
ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012
2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος                                                      Αρ. Πρωτ.:1219
(Στοά Ηλία Καραπατή)
Βόλος  Τ.Κ. 38333
Τηλ. 24210-26173, 26574 
Fax: 24210-21944
email: tee_vol@tee.gr
Website:www.teemag.gr


ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Βόλου
              κ. Πάνο Σκοτινιώτη


ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για τη χωροθέτηση νέου Δικαστικού Μεγάρου – Μεταφορά Σωφρονιστικού Καταστήματος  («Διπλή Ανάπλαση»)


Ο Δήμος Βόλου στα πλαίσια της διαβούλευσης που έχει ήδη ξεκινήσει για τη Β1 Φάση του ΓΠΣ Βόλου απέστειλε στο ΤΕΕ Μαγνησίας πρόταση χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου. Η πρόταση όπως ορίζεται ως «Διπλή Ανάπλαση» περιλαμβάνει τη χωροθέτηση του Δικαστικού Μεγάρου στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης και συγκεκριμένα στην οδό Μεταμορφώσεως στον υφιστάμενο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος σε συνδυασμό με την επικείμενη μεταφορά του Σωφρονιστικού Καταστήματος (Ε.Κ.Κ.Ν) στη θέση «κτήμα φυλακών Κασσαβέτειας» περιφέρειας Αϊδινίου Δημοτικής Ενότητας Ν. Αγχιάλου Δήμου Βόλου.

Το ΤΕΕ Μαγνησίας έχει γνωμοδοτήσει για το θέμα του Δικαστικού Μεγάρου και πιο συγκεκριμένα με την απόφαση της Δ.Ε. αρ. απ. 219/1-2-2008 όπου αναφέρονται τα έξης: «Να εξαντληθούν οι δυνατότητες να παραμείνει το Δικαστικό Μέγαρο στο υπάρχον κτίριο, με κτιριολογικό πρόγραμμα που να εξασφαλίζει την επάρκεια αναγκών σε βάθος χρόνου σε συνδυασμό με την αναμόρφωση της Πλατείας Ελευθερίας και των παράπλευρων κτιρίων. Αν αυτό δε μπορεί να συμβεί τότε να βρεθεί έκταση για νέο κτίριο μέσω του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου».

Σημειώνεται ότι η Δ.Ε. είχε προχωρήσει με απόφασή της στην συγκρότηση επιτροπής  η οποία είχε αποφανθεί ότι το Δικαστικό Μέγαρο θα πρέπει να παραμείνει στην υφιστάμενη θέση μόνο εάν το κτίριο αντέχει να αναπτυχθεί ώστε να καλύψει όλες τις υφιστάμενες ανάγκες. Παράλληλα το ΤΕΕ είχε αποστείλει έγγραφο στην 5η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων με το οποίο ζητούσε να πληροφορηθεί γραπτώς για το αν το κτίριο έχει κριθεί διατηρητέο, ολοκληρωτικά ή εν μέρει και αν επιτρέπεται να γίνουν παρεμβάσεις και σε ποιο βαθμό. Το Υπουργείο Πολιτισμού με την Υ.Α. ΥΠΠΟ 2258/44523/27.8.1998, ΦΕΚ 1027/Β’/1.10.1998 έχει χαρακτηρίσει το κτίριο διατηρητέο. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων η με αρ. πρωτ. 2366/8.9.2008 γνωμοδότησή της έχει ουσιαστικά απορρίψει την δυνατότητα προσθήκης στο υφιστάμενο κτίριο.

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Δηλώσεις για Αγ. Παρασκευή

Πρόταση Τροποποίησης Νόμου για Αγ. Παρασκευή


 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


 
  

    Βόλος,    27/8/2012
    Αρ. Πρωτ. 93969/ΓΠ22221


Θέμα : Αναλυτικό Ιστορικό υπόθεσης εφαρμογής της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε) στην Αγ. Παρασκευή – Πρόταση Τροποποίησης Νόμου
Προς: 
 1. Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Ευ.Λιβιεράτο
 2. Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ  Στ. Καλαφάτη
 3. Βουλευτές Ν. Μαγνησίας

 
 

          

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Χωροθέτηση Δικαστικού Μεγάρου - "Διπλή Ανάπλαση"

Προς

 1. Πρόεδρος Πρωτοδικών Βόλου
 2. Προϊστάμενος Εισαγγελίας Βόλου
 3. Προϊστάμενος Ειρηνοδικείου Βόλου
 4. Προϊστάμενος Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου
 5. Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
 6. Σύλλογος  Δικαστικών Υπαλλήλων Βόλου
 7. TEE Παράρτημα Μαγνησίας
 8. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομίας
 9. Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
 10. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Βόλου


Θέμα : Διαβούλευση  για τη Χωροθέτηση νέου Δικαστικού Μεγάρου - Μεταφορά Σωφρονιστικού Καταστήματος ("διπλή ανάπλαση")

            Με αφορμή την συζήτηση που ήδη έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2011 και συνεχίζεται έως και σήμερα, για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Βόλου (Β1 φάση της μελέτης) και τα διάφορα θέματα που προκύπτουν με βάση αυτό, ενόψει της μελλοντικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο και θα γνωμοδοτήσει σχετικά, θεωρούμε χρήσιμο και αναγκαίο να τεθεί σε διαβούλευση το θέμα της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης σε συνδυασμό με την επικείμενη μεταφορά του Σωφρονιστικού Καταστήματος (Ε.Κ.Κ.Ν). Η μετακίνηση αυτή θα δημιουργήσει τις συνθήκες για μια «διπλή ανάπλαση» στον χώρο της Πλατείας Ελευθερίας και στον χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος, η οποία θα εξυπηρετήσει ουσιωδώς και αποτελεσματικά τις ανάγκες του πολεοδομικού συγκροτήματος και   την εύρυθμη λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου.

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Ραδιενεργά απόβλητα (Part 2) - OΛΒ, ΤελωνείοΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                    Βόλος, 23 Ιουλίου 2012

Ο Δήμος Βόλου διερευνά σε βάθος τη
διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων μέσω του λιμανιού

Σε ουσιαστική διερεύνηση της διακίνησης από και προς το λιμάνι του Βόλου επικίνδυνων αποβλήτων, προχωρά ο Δήμος Βόλου με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό εντοπισμού ραδιενεργού φορτίου σε πλοίο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Ν. Μόσχος με επιστολή του προς την ΟΛΒ Α.Ε. και το Τελωνείο Βόλου ζητεί απαντήσεις σε οκτώ ερωτήματα σχετικά με τη διακίνηση επικίνδυνων φορτίων για τα έτη 2011 και 2012, τονίζοντας ότι για το Δήμο Βόλου αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, ειδικά μάλιστα όταν και η πρόσφατη απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λιμένα δεν ρυθμίζει τέτοια θέματα.

Όπως συγκεκριμένα επισημαίνει ο κ. Μόσχος, οι τελευταίες εξελίξεις με αφορμή τη διακίνηση ραδιενεργών αποβλήτων της Χαλυβουργίας μέσω του Λιμένα Βόλου, έχουν προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, γι’ αυτό και ο Δήμος Βόλου έχει ξεκινήσει την ουσιαστική διερεύνηση όχι μόνο της εν λόγω υπόθεσης, αλλά συνολικά του θέματος της διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων ή ανάλογων φορτίων.

Σημειώνεται ότι, η διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή ανάλογων φορτίων διέπεται από αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία, η απαρέγκλιτη εφαρμογή και τήρηση της οποίας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Ως εκ τούτου, τονίζει ο κ. Μόσχος, «είναι προφανές ότι από τη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων, δημιουργείται εύλογη ανησυχία για την προστασία του περιβάλλοντος της πόλης μας, της δημόσιας υγείας και εν γένει της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

            Από την ΟΛΒ Α.Ε. και το Τελωνείο Βόλου ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με τα ακόλουθα:
 1. Ποια ήταν η ποσότητα και το είδος των ραδιενεργών αποβλήτων που διακινήθηκε από το Λιμάνι κατά το 2011 και το 2012, με βάση τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα εν λόγω φορτία;
 2. Ποίες είναι οι χώρες υποδοχής των φορτίων και ποιες οι χώρες αποστολής αυτών καθώς και οι σχετικές εταιρείες που τα διακινούν ;
 3. Ποια ήταν η ποσότητα άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (κατά την ΚΥΑ ΥΑ Η.Π.13588/725 ΦΕΚ Β 383 2006 : Μέτρα - περιορισμοί για διαχείριση επικινδ. αποβλήτων-συμμόρφωση προς ΟΔΓ/ΕΟΚ 91/689/ ), που διακινήθηκε από το Λιμάνι κατά το 2011 και το 2012;
 4. Σε τι συσκευασίες μεταφέρονται τα υλικά αυτά από και προς το Λιμάνι ; Σε ποιο σημείο του Λιμανιού αποθηκεύονται ;
 5. Τηρείται η σήμανση των υλικών αυτών κατά την μεταφορά τους;
 6. Για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών απαιτείται προηγούμενη άδεια της Ε.Ε.Α.Ε. Ελέγχονται από μέρους σας οι άδειες αυτές; Τι άδειες κατέχουν οι μεταφορείς των υλικών αυτών (γενική, μεμονωμένη ή ειδική);
 7. Η Ε.Ε.Α.Ε. έχει πραγματοποιήσει ποτέ ελέγχους τέτοιων υλικών στο Λιμάνι ;
 8. Υπάρχει στο Λιμάνι χώρος όπου υπάρχουν κατάλληλα μέσα για τον έλεγχο εκθέσεως σε ακτινοβολία, σύμφωνα και με το αρ. 11.3.17 της ΥΑ 1014/2001 (ΦΕΚ Β 216/2001 Έγκριση Κανονισμού Ακτινοπροστασίας) ;

Ο κ. Μόσχος υπενθυμίζει ότι ο Δήμος Βόλου έχει ήδη απευθυνθεί στην Ε.Ε.Α.Ε και τους Ειδικούς Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ενώ διερευνά και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Χαλυβουργίας και τη σχετική απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.