Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση και ΓΠΣ - Άρθρο στη Θεσσαλία

Από τις 9.2. έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η Β1 φάση της μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.
Η περιοχή εφαρμογής του Γ.Π.Σ. ακολουθεί την γενικότερη φιλοσοφία του προγράμματος Καλλικράτης αφού αντιμετωπίζει τους όμορους πρώην Δήμους Αγριάς, Ιωλκού, Πορταριας, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας ως ένα ενιαίο χωρικό σύνολο προτείνοντας μέτρα ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης λαβαίνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων.
Στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους που απουσιάζουν από το σημερινό ΓΠΣ και συμπληρώνουν το ενιαίο Δήμο Βόλου  προβλέπεται να υλοποιηθούν αντίστοιχες μελέτες (Δήμος Ν.Αγχιάλου-Προκήρυξη ΓΠΣ) - (Κοινότητα Μακρυνίτσας – Προκήρυξη ΣΧΟΟΑΠ) - (Δήμος Αρτέμιδος – ΣΧΟΟΑΠ υπό έγκριση), οι οποίες μελέτες έχουν εναρμονιστεί ή θα εναρμονιστούν με τη σημερινή μελέτη, με αποτέλεσμα ένα ενιαίο συμπαγές πολεοδομικό σχεδιασμό για το νέο Καλλικρατικό Δήμο Βόλου.
Η μελέτη του ΓΠΣ εκπονείται σε δύο στάδια :
Το Α’ στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων και τάσεων της περιοχής. Το Α’ στάδιο υποβλήθηκε ήδη από το 2009 στο Δήμο Βόλου ο οποίος το ενέκρινε την 19.10.2010, με διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν από το δημοτικό συμβούλιο και τη διαπαραταξιακή επιτροπή που είχε συγκροτήσει και έδωσε την εντολή έναρξης του Β1 σταδίου.
Το Β’ στάδιο  υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους στάδια  το Β1 και το Β2 και περιλαμβάνει την πρόταση του ΓΠΣ (Στάδιο Β1) που οριστικοποιείται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες που προβλέπονται σε συνέχεια του σταδίου Β1 (στάδιο Β2).
Οι μελετητές, το Γραφείο Δοξιάδη, παρέδωσαν την 31.1.2011 το  Β1 στάδιο  στη Δ/ση Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου.
Η διαβούλευση του Γ.Π.Σ. προβλέπεται από το αρ. 3 του Ν. 1337/1983 (όπως έχει τροπ.)
Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης η μελέτη του Γ.Π.Σ. αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου (http://www.volos-city.gr/), αλλά και της Δ/σης Πολεοδομίας (http://www.epoleodomia.volos.gr/), στην οποία μάλιστα οι παρατηρήσεις και η κατάθεση απόψεων, μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά υπό τη μορφή forum.
Επιπλέον έχουμε καλέσει 30 φορείς να μας καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους έως την 31.3.2011.
Στα πλαίσια των συμμετοχικών αυτών διαδικασιών την 9.3.2011 η μελέτη παρουσιάστηκε από τους ίδιους τους μελετητές σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου. Την 9.3.2011 η μελέτη παρουσιάστηκε από στελέχη της Δ/σης Πολεοδομίας στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Αισωνίας για το κομμάτι που αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή. Ανάλογες συγκεντρώσεις και παρουσίαση της μελέτης έγιναν την 15.3.2011 στην Αγριά και την 17.3.2011 στην Πορταριά. Επιπλέον έχουν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους όλα τα Τοπικά Συμβούλια.
Από τη διαβούλευση αυτή πράγματι προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης του κόσμου καθώς και η ανάγκη παράτασης της προβλεπόμενης και από τη σύμβαση και από το νόμο 60ημερης προθεσμίας προς διαβούλευση. Στα πλαίσια αυτά ήδη έχει ζητηθεί η παράταση της Διαβούλευσης έως την 26.4.2011. Στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν και πάλι ανοιχτές συγκεντρώσεις παρουσίασης της μελέτης σίγουρα στις Σταγιάτες και στη Ν. Ιωνία.
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων της πρότασης της μελέτης. Οι προτάσεις αυτές θα επεξεργαστούν από τους μελετητές, οι οποίοι και θα καταρτίσουν το τελικό Β2 στάδιο της μελέτης, το οποίο και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά και από τη γνωμοδότηση του περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π..

Η σημασία του Γ.Π.Σ. είναι πολύ μεγάλη και γι’ αυτό δίνουμε και ιδιαίτερη έμφαση στις συμμετοχικές αυτές διαδικασίες. Το προηγούμενο Γ.Π.Σ. για την πόλη του Βόλου εγκρίθηκε το 1985.
Το ΓΠΣ εναρμονίζεται και εξειδικεύει τις κατευθύνσεις που προβλέπονται από υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού όπως του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου, του Περιφερειακού Πλαισίου Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων της Βιομηχανίας, του Τουρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Το Γ.Π.Σ. αποτελεί στην ουσία του ένα εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού στρατηγικού χαρακτήρα. Φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η τοπική ανάπτυξη σε ορίζοντα εικοσαετίας.
Στόχος του είναι να καθορίσει σε χωρικό επίπεδο τις γενικές παραμέτρους και άξονες πάνω στους οποίους θα υλοποιηθεί η όποια οικονομική-παραγωγική, οικιστική ή άλλη δραστηριότητα.

Η πρόταση των μελετητών έχει θετικά αλλά και αρνητικά σημεία, τα οποία πρέπει να επισημάνουμε σε όλη αυτή τη συμμετοχική διαδικασία.
Θέτει ως βασικό άξονα την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνει γι’ αυτό κάποια δραστικά, όπως για την περιοχή που χαρακτηρίζεται ΠΕΠΔ 1 ορίζει την αρτιότητα για την κατοικία στα 8 στρέμματα χωρίς παρέκκλιση.
Θέτει το θέμα της απομάκρυνσης του στρατοπέδου Γεωργούλα, ……………
Θέτει ως βασική αρχή αυτή της συμπαγούς πόλης με όριο αυτής τον δακτύλιο του Περιφερειακού δρόμου,
Περιορίζει σημαντικά τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, ………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου