Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης Δήμου Βόλου για τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ


Οι αριθμ. 330/80, 159/1999, 402/2000, 220/2002, 258/2002, 266/2002 και 247/2004 261/2008,  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου αφενός και αφετέρου η υπ’ αρ.  229/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ν. Ιωνίας,  η υπ’ αρ. 71/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγριάς Αγριάς, η υπ’ αρ. 25/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρτέμιδας, η υπ’ αρ. 165/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αισωνίας, η υπ’ αρ. 6/2010 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Δ.Δ. Σέσκλου του Δήμου Αισωνίας, η  υπ’ αρ. 18/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πορταριάς, η υπ’ αρ. 15/2007 απόφαση της Κοινότητας Μακρινίτσας,  η υπ’ αρ. 57/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωλκού, στο μέρος που αναφέρονται στον καθορισμό των κοινοχρήστων χώρων που επιτρέπεται η αυξημένη παραχώρηση  της χρήσης τους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επικαιροποιούνται, τροποποιούνται,  συμπληρώνονται και κωδικοποιούνται ως εξής:

Ι.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΛΟΥ


Α.  Το Κέντρο της πόλης του Βόλου
1.  Το τμήμα αυτό περικλείεται  από τις οδούς Παπαδιαμάντη –Ξενοφώντος – 28ης Οκτωβρίου –Μεταμορφώσεως –Αν. Γαζή – Φιλελλήνων.
Στα πεζοδρόμια των οδών της περιοχής αυτής απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσματα
Εξαιρείται η οδός Αργοναυτών.

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανάπτυξη μίας σειράς τραπεζοκαθισμάτων στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Γαλλίας, μεταξύ Ελευθ. Βενιζέλου και Αντωνοπούλου (πεζοδρόμιο Πλατείας Ελευθερίας). Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  στους διαδρόμους της πλατείας.  

3.   Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους κάθετους της Ερμού πεζοδρόμους (εκτός Αγ. Νικολάου από Ερμού έως 28ης Οκτωβρίου) άνω των 7,50 μ.,  ως εξής:
α) Τα τραπεζοκαθίσματα θα αναπτύσσονται στο χώρο που εκτείνεται, σε εύρος δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της οδού. Η ακριβής διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων, θα καθορίζεται από την αρμόδια για την χορήγηση της άδειας υπηρεσία για να διασφαλίζεται πρωτίστως η ομαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. 
β) Στις παρακάτω περιπτώσεις η λύση θα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση και θα εξετάζεται από την Δημοτική Αστυνομία και την αρμόδια υπηρεσία :
[1] Καταστήματα που βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα : η επιφάνεια κατάληψης θα περιορίζεται αμφίπλευρα έτσι ώστε να μένει ελεύθερος διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 3,00 μέτρων για την κίνηση πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
[2] Καταστήματα που βρίσκονται σε πεζόδρομους πλάτους μικρότερου των 7,50 μέτρων και ως 3,50 μ. στους οποίους δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των όρων της παραπάνω παραγράφου (α).
γ) Στην περίπτωση πεζοδρόμων πλάτους μικρότερου των 3,50 μέτρων επιτρέπεται η ανάπτυξη μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση ότι το εναπομένον ελεύθερο πλάτος για την κίνηση των πεζών θα είναι τουλάχιστον 1,50 μέτρα.  


4. Στον πεζόδρομο Ερμού απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσματα.
Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται:
α) Για το τμήμα της οδού Ερμού, που περιλαμβάνεται μεταξύ του νότιου και βόρειου κλάδου της οδού Αγ. Νικολάου, επιτρέπεται μόνο μία (1) σειρά τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με την οικοδομική γραμμή της νότιας πλευράς της οδού Ερμού.
β)  Η ανάπτυξη μιας ή δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων προς την πλευρά του περιβόλου του ναού στο τμήμα από Αγίου Νικολάου (νότιος κλάδος) έως Γκλαβάνη.
γ) Στο τμήμα από Γκλαβάνη έως Όγλ να επιτρέπεται  η τοποθέτηση στις προσόψεις των καταστημάτων εκατέρωθεν μία ή δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων ή σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής όπως κρίνει αρμοδίως η υπηρεσία. Ο διάδρομος προσπέλασης των πολιτών να είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 3,00 μέτρων.
δ) Στο τμήμα από Αθ. Διάκου έως Ξενοφώντος
Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Ερμού με τις προϋποθέσεις της παραγράφου γ .

5. Παράλληλοι πεζόδρομοι της οδού Ερμού
Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους παράλληλους της Ερμού πεζόδρομους (Δ.Κονταράτου-Τ.Οικονομάκη κ.λ.π.) σε μία σειρά έμπροσθεν του καταστήματος ή με τοποθέτηση μίας ή δύο σειρών στο μέσον του πεζόδρομου-όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες – μετά από οριοθέτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Β. Οδός Αργοναυτών
α)         Στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών και προς την οικοδομική γραμμή, επιτρέπεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση εξασφάλισης διαδρόμου πλάτους τουλάχιστον 2,50 μέτρων σε επαφή με το κατάστημα, για την ελεύθερη κίνηση των πεζών. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα της οδού Μπόρελ μεταξύ Ιάσονος και Αργοναυτών και της οδού Φιλελλήνων από Ιάσονος μέχρι της οδού Δημητριάδος τηρουμένων των προαναφερόμενων όρων ανάπτυξής τους.
β) Κατ’ εξαίρεση στον πεζοδρόμιο προ του «Αχιλλείου», η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα επιτρέπεται πέραν των 4,50 μέτρων από την οικοδομική γραμμή, ενώ δεν θα επιτρέπεται να εγκατασταθούν τέντες, ώστε να παραμείνει ορατή η διατηρητέα όψη του κτιρίου.
γ)         Τα στέγαστρα των καταστημάτων (πλην του «Αχιλλείου») θα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από ξύλινο σκελετό καλής ποιότητας, μονοκλινούς επίπεδης οροφής, περασμένα με λάδι (χωρίς βερνίκι ή χρώμα). Η επικάλυψη των στεγάστρων θα γίνονται με τέντα επίσης επίπεδη μονοκλινής από πανί μονόχρωμο και στις δύο επιφάνειες άνευ σχεδίων, χρώματος ανοικτού λευκού ή μπεζ αποκλειστικά. Το ελάχιστο καθαρό ύψος των στεγάστρων θα είναι 2,2 μ. ενώ το πλάτος τους θα καλύπτει το χώρο από την πρόσοψη των καταστημάτων μέχρι την άκρη του πεζοδρομίου. Στις θέσεις των δένδρων αφήνεται υποχρεωτικά ελεύθερος χώρος πέριξ αυτών κατ’ ελάχιστο 2 μέτρα.  Η απόσταση αυτή υπολογίζεται από την επιφάνεια του κορμού του κάθε δένδρου.
δ) Επιτρέπεται μεταξύ των καταστημάτων τοποθέτηση σταθερών διαχωριστικών αποτελούμενα στο κάτω τμήμα από ξύλινο (συμπαγές ή καφασωτό) πλαίσιο ύψους ως 60 εκ. και άνωθεν αυτών τοποθετείται κρύσταλλο securit στερεωμένο σε πλαίσια 8 Χ 8 ύψους 1 μ. και εξέχων 20 εκ. πάνω από το πλαίσιο ώστε το συνολικό ύψος του διαχωριστικού να μην υπερβαίνει το ύψος του 1,80μ.
ε) Οι χώροι των τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων οριοθετούνται με την τοποθέτηση των σταθερών διαχωριστικών ύψους 60 εκ. ώστε να διασφαλίζονται οι χώροι διέλευσης των πεζών τόσο στους διαδρόμους των 2,5 μέτρων όπως και επίσης  των κάθετων πεζόδρομων της παραλίας καθώς και στις  εισόδους των οικοδομών.
στ) Επιτρέπονται κινητά θερμαντικά συστήματα, μέγιστων διαστάσεων βάσης εκάστου 0,50*0,50μ. εφόσον πληρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.
Απαγορεύονται οι σταθερές εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης καθώς και οι κινητές με διαστάσεις βάσεις μεγαλύτερες από 0,50μ.*0,50μ.
ζ) Οι ανωτέρω κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους θεωρούνται Δημοτικό έργο κατασκευασμένο με δαπάνες των ιδιωτών.
η)   Στην παραλία του Βόλου απαγορεύεται η ανάπτυξη πλαστικών τραπεζοκαθισμάτων.           
Οι κατασκευές αυτές θα επιτρέπονται μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ και της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου, αφού εξεταστεί ο σχετικός φάκελος που θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση καταστρατήγησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθεται με την παρούσα, θα ανακαλείται η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Επίσης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα πρέπει να άρει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης, κάθε κατασκευή ειδάλλως σε διαφορετική περίπτωση θα το κάνει δια των υπηρεσιών του ο Δήμος, καταλογίζοντας σε αυτόν όλες τις σχετικές δαπάνες και έξοδα.
Οι ανωτέρω προδιαγραφές θα ισχύουν ωσότου προκύψει ένα υπόδειγμα κατασκευής που θα ακολουθούν όλοι υποχρεωτικά, μετά από σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
η) Στους κάθετους της οδού Αργοναυτών πεζοδρόμους (Γκλαβάνη, Κουμουνδούρου, Ογλ, Γαμβέτα, Σπυρίδη και Αντωνοπούλου) και μέχρι την οδό Ιάσονος, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο μέσον του πεζοδρόμου στους χώρους που διαμορφώνονται μεταξύ των κατασκευασμένων μονίμων παρτεριών.
Οι χώροι που παραχωρούνται για τραπεζοκαθίσματα να οριοθετούνται κατά περίπτωση για να παραμείνει ελεύθερος διάδρομος 3,00 μέτρων για τη διέλευση  πεζών και τροχοφόρων.
Οι υποβαλλόμενες μελέτες να προσαρμόζονται σύμφωνα με τα υπόλοιπα καταστήματα στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.

Γ. Λοιπές Περιοχές
α)         Στις λοιπές εκτός κέντρου (όπως περιγράφεται πιο πάνω) περιοχές, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους, προσαρμόζοντας την λύση κατά περίπτωση έτσι ώστε να απομένει ικανό πλάτος ελευθέρων διαδρόμων 3,00 μέτρων και με μέγιστο αριθμό σειρών τραπεζοκαθισμάτων δύο (2).
β)         Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια πλάτους μόνο άνω των 2,50 μέτρων. Τα τραπεζοκαθίσματα θα αναπτύσσονται σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος, με την προϋπόθεση εξασφάλισης ελευθέρου διαδρόμου για την κίνηση των πεζών προς την πλευρά του κρασπέδου πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρου.

γ)         Η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις υπόλοιπες πλατείες της πόλης ,επιτρέπεται μόνο όπου ο χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για τέτοια χρήση και σε καμία περίπτωση στους  διαδρόμους και στον χώρο πρασίνου των πλατειών. Στις Δημοτικές Πλατείες που υπάρχουν Δημοτικά Αναψυκτήρια και εκμισθώνονται από τον Δήμο ή  Δημοτική  Επιχείρηση σε ιδιώτες  η άδεια  για αυξημένη χρήση τραπεζοκαθισμάτων ,θα χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και οριοθέτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και στα δύο πεζοδρόμια των παρακάτω οδών:
-       Αθηνών σε όλο το μήκος
-       Λαρίσης σε όλο το μήκος
-       Γρ.Λαμπράκη σε όλο το μήκος
-       Ελ. Βενιζέλου – Ιωλκού, σε όλο το μήκος
-       Κ. Καρτάλη σε όλο το μήκος
-       Πολυμέρη σε όλο το μήκος
-       Παγασών, από Παπαδιαμάντη έως Αναλήψεως
-       Αναλήψεως – Αγ. Δημητρίου, από Παγασών έως Απόλλωνος
-       Αρ.Ζάχου σε όλο το μήκος

Δ) Περιοχή Ν. Παγασών
Στον πεζόδρομο της οδού Λεμάν (Φεκ.434/27-5-2002) από Ηρ.Πολυτεχνείου μέχρι Πανάκειας επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 και σε πλάτος από 4 έως 5 μέτρα κρινόμενο κατά περίπτωση μετά από οριοθέτηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Γραφείο Δημοτικών Προσόδων) και τον έλεγχο της Δημοτικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να απομένει ελεύθερος διάδρομος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων.
Τα καταστήματα  που  βρίσκονται στον πεζόδρομο της οδού Λεμάν απαγορεύεται να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα  στον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού των Αλυκών.  Στον  αναφερόμενο κοινόχρηστο χώρο μπορούν να τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση  ομπρέλες και ξαπλώστρες –κατά περίπτωση – με την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία .Η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων (αιγιαλών) για την ανάπτυξή τους (ομπρέλες-ξαπλώστρες)  μπορεί να γίνεται από τον Δήμο χωρίς την καταβολή τέλους και να διατίθεται δωρεάν και ελεύθερα προς εξυπηρέτηση των πολιτών.
Τα καταστήματα που δεν βρίσκονται στην οδό  Λεμάν , (Παπαδάκου, Ηρ.Πολυτεχνείου, υπόλοιπο  οδού Λεμάν  από Δουλκέρογλου έως τέλος) επιτρέπεται να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα στον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού  που βρίσκεται έμπροσθεν του καταστήματος τους με αίτηση τους στην αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο Δημ. Προσόδων )
Στα υπόλοιπα πεζοδρόμια της περιοχής ισχύουν οι προϋποθέσεις της  παρ.Γ περ.β με την ρητή απαγόρευση εγκατάστασης οποιασδήποτε μόνιμης κατασκευής επί του πεζοδρομίου.

Ε) Κοινόχρηστος χώρος αιγιαλού Αναύρου
Τα καταστήματα που βρίσκονται έμπροσθεν του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού του Αναύρου θα μπορούν να τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα σε διαμορφωμένους χώρους που έχει κατασκευάσει ο Δήμος ή σε διαφορετική περίπτωση η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται με οριοθέτηση της υπηρεσίας  (Τμ.Δημ.Προσόδων – Δημοτ. Αστυνομία). Στον αναφερόμενο κοινόχρηστο χώρο μπορούν να τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση  ομπρέλες και ξαπλώστρες – κατά περίπτωση – με την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία.

ΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  Ν.ΙΩΝΙΑΣ

Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους της Ν.Ιωνίας γίνεται μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η ασφαλή και άνετη διέλευση πεζών από τα πεζοδρόμια. Αποκλείεται η κατάληψη ολόκληρου του χώρου έμπροσθεν της πρόσοψης των καταστημάτων αυτών και μέχρι την γραμμή του πεζοδρομίου.
Επί των Δημοτικών Πλατεών-χώρων πρασίνου που υπάρχουν Αναψυκτήρια  η άδεια  για αυξημένη χρήση τραπεζοκαθισμάτων, θα χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και οριοθέτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.


ΙΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ

Α) Αγριά
Στο Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα της χρήσης από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, στην χερσαία ζώνη λιμένος στην περιοχή της Αγριάς έως και την επονομαζόμενη βίλα Φλωριά, στην περιοχή «Σουτραλί» για το διάστημα από 1.1.2011 έως 30.12.2003 με τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 196/10.2.2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΒ Α.Ε. και όπως αυτοί έγιναν αποδεκτοί με την υπ’ αρ. 27/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Βόλου.
Κατόπιν των ανωτέρω :
Τα καταστήματα  που  βρίσκονται έμπροσθεν του αιγιαλού Αγριάς μπορούν να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα  στον χώρο του αιγιαλού,  ομπρέλες και ξαπλώστρες –κατά περίπτωση – με την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία. 
Απαγορεύεται η παραχώρηση και η κατάληψη του χώρου στους εξής χώρους :
1)      Έμπροσθεν της εκκλησίας Αγ. Γεωργίου, σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου που καταλαμβάνει η προβολή αυτής
2)      Από το πρώην κέντρο «Διόνυσος» έως την πρόσοψη της οδού Α.Παπανδρέου (αυτής συμπεριλαμβανομένης). Ο χώρος της προβολής του πρώην κέντρου «Διόνυσος» και του χώρου Ηρώου Πεσόντων, επί της παραλίας θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο ως χώρος εκδηλώσεων  και χώρος εκθέσεων του Δήμου αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης.
3)      Της περιοχής «εξέδρας – θεάτρου» στη πλατεία Ειρήνης και Φιλίας καθώς και πέριξ της κατασκευής αυτής σε πλάτος ενός μέτρου. Κατά τις ημέρες της «ψαράδικης βραδιάς» θα απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ολόκληρη την πλατεία. Στον χώρο της πλατείας αυτής εκτός των άλλων θα αφήνεται διάδρομος πλάτους 4,00μ.
4)      Σε ποσοστό μεγαλύτερου του 40% επί του μήκους της προβλήτας-σκάλας ελλιμενισμού σκαφών μετρούμενου από την συμβολή της με το κρηπίδωμα της παραλίας έως την άκρη της με την προϋπόθεση ύπαρξης διαδρόμου διέλευσης πεζών στο μέσον αυτής ελάχιστου πλάτους 1,50μ.
5)      Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου, στην πάνω πλευρά του δρόμου.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος διάδρομος για την άνετη διέλευση των πεζών από την πλευρά της θάλασσας πλάτους τουλάχιστον 1,5 μ.
Στις προεκτάσεις των κάθετων δρόμων προς τη θάλασσα θα πρέπει να αφήνεται διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 2,00 μέτρων.
Στους χώρους εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται με οριοθέτηση της υπηρεσίας (Τμ.Δημ.Προσόδων). Στον αναφερόμενο κοινόχρηστο χώρο μπορούν να τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση  ομπρέλες και ξαπλώστρες – κατά περίπτωση – με την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία.

Β) Δράκεια
Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους γίνεται μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 με  περιορισμό της κατάληψης σε ποσοστό μικρότερο του 40% της συνολικής επιφάνειας της πλατείας μετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας  (Τμ.Δημ.Προσόδων – Δημ. Αστυνομία).


IV.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

α) Παραλιακή Οδός Κασνέτη  

Τα καταστήματα που προβάλλονται στον παραλιακό πεζόδρομο, μπορούν να τοποθετήσουνε μια σειρά τραπεζοκαθίσματα επί του πεζοδρόμου επί της πλευράς της θάλασσας με την προϋπόθεση να αφεθεί  διαδρόμου ελάχιστου πλάτους 3.00μ. σε όλο το μήκος της παλιάς παραλίας
Τυχόν στέγαστρα κατασκευάζονται με ξύλινο φέροντα οργανισμό και επικαλύπτονται από περσίδες, που να σκιάζουν μεν τον υποκείμενο χώρο, αλλά και να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, γεγονός που δεν επιτυγχάνεται με τον μουσαμά τους καλοκαιρινούς μήνες (φαινόμενο γάστρας),  θα υπάρχει όμως κάτω από τα πηχάκια η δυνατότητα να ανοίγει η τέντα σε περίπτωση βροχής.
Οι ανωτέρω κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους θεωρούνται Δημοτικό έργο κατασκευασμένο με δαπάνες των ιδιωτών.
Οι κατασκευές αυτές θα επιτρέπονται μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ και της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου, αφού εξεταστεί ο σχετικός φάκελος που θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους και αφού εξετάζονται οι διαστάσεις, ο όγκος κλπ αναλογικά με τις διατάξεις της παραλίας του Βόλου. Σε περίπτωση καταστρατήγησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθεται με την παρούσα, θα ανακαλείται η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Επίσης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα πρέπει να άρει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης,  κάθε κατασκευή ειδάλλως σε διαφορετική περίπτωση θα το κάνει δια των υπηρεσιών του ο Δήμος, καταλογίζοντας σε αυτόν όλες τις σχετικές δαπάνες και έξοδα.
Οι ανωτέρω προδιαγραφές θα ισχύουν ωσότου προκύψει ένα υπόδειγμα κατασκευής που θα ακολουθούν όλοι υποχρεωτικά, μετά από σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
Τα στέγαστρα θα πρέπει να απέχουν προς την πλευρά της θάλασσας 2,00μ από την άκρη του κρηπιδότοιχου και να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα για την προστασία των πεζών και κυρίως των παιδιών από πτώση στην θάλασσα, όπου αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από την Λιμενική Αστυνομία.
Ανάμεσα στα στέγαστρα δύο διαδοχικών καταστημάτων θα πρέπει να αφήνεται διάδρομος καθαρού πλάτους τουλάχιστον 2,00μ. όπου δεν είναι προέκταση του κάθετου δρόμου προς την θάλασσα, ενώ όταν είναι, να έχει το πλάτος του δρόμου.


β) Κεντρικός Πεζόδρομος Ελ. Αεροπορίας
Επί του κεντρικού πεζοδρόμου επιτρέπεται η ανάπτυξη μιας ή δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων επί της πρόσοψης του καταστήματος, μετά από έγκριση της υπηρεσίας, κρίνοντας κατά περίπτωση.    

γ) Πλατείες
            Επί των πλατείών Ν.Αγχιάλου, Μικροθηβών, Αιδινίου η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων γίνεται μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 με περιορισμό της κατάληψης σε ποσοστό μικρότερο του 40% της συνολικής επιφάνειας της πλατείας μετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας  (Γρ.Δημ.Προσόδων). Απαγορεύονται οι μόνιμες και κάθε άλλου είδους κατασκευές πλην ομπρελών.

δ)  Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της Λεωφ. Ελευθερίας. Μπορεί να επιτραπεί ωστόσο η ανάπτυξη μιας σειράς σκαμπό, αποκλειστικά επί της πρόσοψης κάθε καταστήματος και μετά από την γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού της Δ/σης Πολεοδομίας.


V.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α. Πλατανίδια 
Τα καταστήματα που βρίσκονται έμπροσθεν του χώρου του αιγιαλού Πλατανιδίων μπορούν να τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα αφήνοντας από την πλευρά της θάλασσας ελάχιστο πλάτος 3.00μ. σε όλο το μήκος της παλιάς παραλίας.  Από την άλλη  πλευρά του δρόμου και έμπροσθεν του καταστήματος επιτρέπεται η ανάπτυξη μίας σειράς τραπεζοκαθισμάτων εφόσον το πλάτος του πεζοδρομίου υπερβαίνει τα 3,00μ.
Στην προβολή των κάθετων οδών επί της παραλιακής οδού δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Απαγορεύονται οι μόνιμες και κάθε άλλου είδους κατασκευές πλην ομπρελών.

Β. Αγ. Μηνάς
 Τα καταστήματα που βρίσκονται έμπροσθεν του χώρου του αιγιαλού του Αγ. Μηνά μπορούν να τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα αφήνοντας από την πλευρά της θάλασσας ελάχιστο πλάτος 3.00μ. σε όλο το μήκος της παλιάς παραλίας.  Από την άλλη  πλευρά του δρόμου και έμπροσθεν του καταστήματος επιτρέπεται η ανάπτυξη μίας σειράς τραπεζοκαθισμάτων εφόσον το πλάτος του πεζοδρομίου υπερβαίνει τα 3,00μ.
Στην προβολή των κάθετων οδών επί της παραλιακής οδού δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Απαγορεύονται οι μόνιμες και κάθε άλλου είδους κατασκευές πλην ομπρελών.

Γ.  Αγ. Λαυρέντιος
Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους γίνεται μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 με  περιορισμό της κατάληψης σε ποσοστό μικρότερο του 40% της συνολικής επιφάνειας της πλατείας μετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας  (Τμ.Δημ.Προσόδων – Δημ. Αστυνομία).

Δ. Αγ. Βλάσιος
Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους γίνεται μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 με  περιορισμό της κατάληψης σε ποσοστό μικρότερο του 40% της συνολικής επιφάνειας της πλατείας μετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας  (Τμ.Δημ.Προσόδων – Δημ. Αστυνομία).

VI. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ

Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους γίνεται μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 με  περιορισμό της κατάληψης σε ποσοστό μικρότερο του 40% της συνολικής επιφάνειας της πλατείας μετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας  (Τμ.Δημ.Προσόδων – Δημ. Αστυνομία).

VIΙ.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΙΩΛΚΟΥ

Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους  γίνεται μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 με  περιορισμό της κατάληψης σε ποσοστό μικρότερο του 40% της συνολικής επιφάνειας της πλατείας μετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας  (Τμ.Δημ.Προσόδων – Δημ. Αστυνομία).

VIII.   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Στην κεντρική πλατεία η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα επιτρέπεται επί της πρόσοψης των καταστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/1980. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη αυτών, πέρα από την προέκταση της όψης, ώστε να διασφαλίζεται η απαράμιλλη θέα του τοπίου προς τον Παγασητικό και η δυνατότητα απόλαυσης αυτής από τον κάθε επισκέπτη.
           

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.      Απαγορεύεται η εγκατάσταση κάθε μόνιμης εγκατάστασης, κάθε πακτωμένης ή με άλλο σταθερό τρόπο συνδεδεμένης  με το έδαφος.  Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κατασκευή στεγάστρων, διαχωριστικών και το κλείσιμο με τον οποιοδήποτε τρόπο, των εξωτερικών χώρων των καταστημάτων, είτε με πλαστικά φύλα (ναϋλον), είτε με τζάμι, είτε με άλλο υλικό.
2.      Σε κάθε περίπτωση στην αυξημένη χρήση των κοινοχρήστων χώρων των αιγιαλών  με τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλες ή ξαπλώστρες πρέπει να τηρούνται από τους καταστηματάρχες οι όροι παραχώρησης της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, όπου αυτό απαιτείται και να λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη αυτής καθώς και της Λιμενικής Αστυνομίας
3.      Οι παραχωρηθέντες κοινόχρηστοι χώροι για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα οριοθετούνται με χάραξη διακριτής διακεκομμένης γραμμής ανά 20εκ. χρώματος λευκού και πάχους 2 εκ. ή με την τοποθέτηση στηριζόμενων στο έδαφος σιδηρών κιγκλιδωμάτων με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και ταχεία αφαίρεσή τους. Ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να υπάρχει στις περιπτώσεις των παραδοσιακών οικισμών, όπου καλό είναι η επισήμανση αυτή να γίνεται με την χάραξη σημείων υπό τη μορφή σταυρών, σε τέσσερα σημεία του περιγράμματος του χώρου που παραχωρείται.
4.      Στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, που είναι οριοθετημένοι με σταθερά εμπόδια (κάγκελα) για τους πεζούς και τα οχήματα, επιτρέπεται στους δρόμους αυτούς η ανάπτυξη αποκλειστικά μιας σειράς σκαμπώ και πάντως εσωτερικά του κάγκελου, αποκλειστικά επί της πρόσοψης κάθε καταστήματος. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάπτυξη κάθε άλλου κινητού ή σταθερού αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος χώρος 1,50μ.για την διέλευση των πεζών.
Η άδεια για την κατάληψη των κοινοχρήστων αυτών χώρων, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, θα χορηγείται από το αρμόδιο Τμ. Προσόδων, κατά περίπτωση και εφόσον αξιολογείται και σταθμίζεται από την υπηρεσία η πιθανότητα όχλησης σε περιοίκους (σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η Α.Δ. 3/96 ΦΕΚ Β 15/12.1.1996) και ο πυκνοκατοικημένος χαρακτήρας της περιοχής. Η άδεια αυτή θα χορηγείται μετά και από την σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού της Δ/σης Πολεοδομίας, το οποίο θα σταθμίζει και θα αξιολογεί την επίδραση, την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και των πεζών.
5.      Στους κοινόχρηστους χώρους (παραλίες) μπορούν να τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση  ομπρέλες και ξαπλώστρες –κατά περίπτωση – με την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία, με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, με βάση τις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους όρους που θέτει η ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 ή οποιαδήποτε άλλη εκδοθεί σε παράταση ή αντικατάσταση αυτής.   
6.      Η παραχώρηση πλατειών σε διάφορους φορείς, οργανώσεις κλπ για την διενέργεια  εκδηλώσεων ή άλλων δραστηριοτήτων, πέραν των ως άνω αναφερομένων, θα επιτρέπεται μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα θέτει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις και αφού κληθεί στη σχετική συνεδρίαση και γνωμοδοτήσει ο Πρόεδρος του αναφερόμενου Τοπικού Συμβουλίου.
7.      Στους πιο πάνω κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται η τοποθέτηση  σομπών θέρμανσης υπαίθριου χώρου, (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται η τοποθέτηση τους), κάθε είδους κινητών πραγμάτων καθώς και κινητών παραπέτων (νάυλον κ.λ.π.).
8.      Επιτρέπονται μόνο ομπρέλες που δεν θα είναι πακτωμένες ή στερεωμένες μόνιμα στο έδαφος και τέντες μόνο μετά από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Πολεοδομίας του Δήμου. 
9.        Στους παραδοσιακούς οικισμούς απαγορεύεται η χρήση σταθερών (πέργκολες, τέντες κλπ) ή και κινητών σκιάστρων (ομπρέλες κλπ), λόγω του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών αυτών και του κινδύνου αλλοίωσης της φυσιογνωμίας τους.
10.   Στην περιοχή της παραλίας του Βόλου, καθώς και στις πλατείες, ειδικά των παραδοσιακών οικισμών, απαγορεύεται η χρήση πλαστικών καρεκλών.
11.   Η αλλαγή της όψης του καταστήματος (χρωματισμού-επεμβάσεις κ.λ.π.) και το είδος των τραπεζοκαθισμάτων και του λοιπού κινητού εξοπλισμού (τέντες-ομπρέλες) πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία (Τμ. Προσόδων, Δ/ση Πολεοδομίας, Δημοτ. Αστυνομία) πριν από την έκδοση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.  
12.   Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια πλάτους μόνο άνω των 3,00 μέτρων. Τα τραπεζοκαθίσματα θα αναπτύσσονται σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος, με την προϋπόθεση εξασφάλισης ελευθέρου διαδρόμου για την κίνηση των πεζών προς την πλευρά του κρασπέδου πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρου.
13.  Προκειμένου να είναι δυνατή η ανεμπόδιστη διέλευση πεζών, ΑΜΕΑ, και οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους όπου υπάρχουν εμπόδια που αφορούν τον εξοπλισμό του κοινόχρηστου χώρου (στύλοι, δένδρα, κάδοι απορριμμάτων, καναπεδάκια, παρτέρια, ΚΑΦΑΟ, ράμπες ΑΜΕΑ, κλπ) τα τραπεζοκαθίσματα χωροθετούνται υποχρεωτικά σε απόσταση τουλάχιστον  1,50μ. από καθένα από αυτά.  Η κάθε σειρά τραπεζοκαθισμάτων θεωρείται ότι έχει μέγιστο πλάτος 2μ.
14.  Στην περίπτωση γωνιακού καταστήματος απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην γωνία του ΟΤ  όπως αυτή ορίζεται από την προέκταση της νοητής οικοδομικής γραμμής προς τον δρόμο με σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης των πεζών και την ασφαλή μετακίνησή τους.
15.  Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης που επιτρέπεται η αυξημένη χρήση με τραπεζοκαθίσματα με την ανωτέρω απόφαση οι ενδιαφερόμενοι πριν από την έναρξη της χρήσης πρέπει σύμφωνα με τις παραγράφους 6 κα7 του άρθρου 3 του Ν.1080/80  να υποβάλλουν αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (Γραφείο Δημ.Προσόδων) με τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία και σχεδιαγράμματα με τις διαστάσεις του κοιν.χώρου που αιτούνται την αυξημένη χρήση. Το τέλος αυξημένης χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα είναι ετήσιο και καταβάλλεται ολόκληρο με την χορήγηση της σχετικής αδείας. Η έναρξη της αυξημένης χρήσεως του κοινοχρήστου χώρου δεν επιτρέπεται πριν την λήψη άδειας.
16.  Στα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται στο Τμ. Προσόδων, στο σχέδιο που θα υποβάλλεται εκτός της αποτύπωσης του χώρου της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει να αποτυπώνεται οπωσδήποτε και κάθε άλλη κατασκευή (π.χ. ομπρέλες, ζαρντινιέρες)
17.  Αν από την χρήση δημοτικού κοινοχρήστου πράγματος (αρ967Α.Κ.) προκληθεί  φθορά ή καταστροφή αυτού από εκείνον που το χρησιμοποιεί, ο υπαίτιος υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως την βλάβη που προκάλεσε είτε απευθείας , με την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου είτε αποζημιώνοντας τον Δήμο με το ποσό της δαπάνης που θα απαιτηθεί  τελικά για αποκατάσταση, αν η σχετική μέριμνα αφεθεί στον Δήμο.
18.  Το ύψος των τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων θα ρυθμιστεί από ειδική κανονιστική απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ενιαίο Δήμο Βόλο και μετά από προτάσεις των Συμβουλίων της κάθε δημοτικής ενότητας.
19.  Με την παρούσα κανονιστική απόφαση, για τους χώρους που παραχωρούνται για αυξημένη χρήση με τραπεζοκαθίσματα, καταργείται κάθε προηγούμενη διάταξη  κανονιστικής απόφασης, που ίσχυε μέχρι σήμερα.
20.  Η ισχύς της παρούσας απόφασης θα αρχίσει από την 1.1.2012Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου