Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Σκελετός Ομιλίας στο Δημαρχείο Βόλου για την παρουσίαση των θέσεων για τη Μελέτη του ΓΠΣ Βόλου - Μάιος 2011

Αυτή είναι η τελευταία εκδήλωση με την οποία κλείνει ένας μεγάλος κύκλος δημόσιας διαβούλευσης για τη Β1 φάση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.
·                     Ο κύκλος αυτός της Διαβούλευσης ξεκίνησε από αρχές Φεβρουαρίου με σχετική συνέντευξη Τύπου που δόθηκε και παρουσιάστηκε η Πρόταση
·                     Παράλληλη ανάρτηση ολόκληρης της Μελέτης καθώς και των συνοδευτικών σχεδίων, σε δύο ιστοσελίδες. Δ. Βόλου - Πολεοδομία,  forum on line παρατηρήσεις.
·                     Κλήθηκαν από την Πολεοδομία 30 επίσημοι φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους. Μερικοί δεν το έχουν κάνει έως και σήμερα, παρόλο που η αρχική προθεσμία ήταν εως την 31.3.2011
·                     Κλήθηκαν δημοσίως όλοι οι πολίτες του ενιαίου Δήμου να καταθέσουν ενστάσεις, παρατηρήσεις, προτάσεις. Έως σήμερα έχουν κατατεθεί συνολικά 114 αιτήσεις, προτάσεις, ενστάσεις, παρατηρήσεις (φορείς κ πολίτες μαζί). Δυστυχώς από τους πολίτες το 90% των αιτήσεων τους, αφορούσε δική τους ιδιοκτησία και όχι γενικές παρατηρήσεις για το σύνολο του Δήμου.
·                     Συγκροτήθηκε στην Πολεοδομία Ομάδα Εργασίας προκειμένου να επεξεργαστεί την συγκεκριμένη πρόταση, αποτελούμενη εκτός από τον Επιβλέποντα τον κ. Ι. Πολυμενίδα, τον καθηγητή κ. Σκάγιαννη και τον μηχανικό κ. Ι. Ταμία, καθώς και τον υπηρεσιακό κ. Δημ. Μαραγκόζη, τους οποίους ευχαριστώ και δημοσίως για την διάθεση, εργατικότητα και κυρίως την επιστημονική προσέγγιση τους.
·                     Στις 9.3.2011 η μελέτη παρουσιάστηκε από τους ίδιους τους μελετητές σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου.
·                     Ακολούθησε μια σειρά δημόσιων συγκεντρώσεων – παρουσίαση Πρότασης – συζητήσεις με πολίτες και τοπικούς φορείς, στο Δ. Αισωνίας, στο Δ. Πορταριάς, στο Δ. Αγριάς, στο Δ. Ν. Ιωνίας.
·                     Κληθήκανε να καταθέσουν τις απόψεις τους όλα τα τοπικά συμβούλια. Το Συμβούλιο της Ν. Ιωνίας – καλές και εμπεριστατωμένες απόψεις. Το Συμβούλιο του Βόλου κατά την ημερομηνία συζήτησης του θέματος, στο οποίο κλήθηκα και εγώ προσωπικά για να τους δώσω διευκρινήσεις – δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη απαρτία. Από τα υπόλοιπα δ. συμβούλια δεν είχαμε κάποια πρόταση.
·                     Από τη διαβούλευση αυτή πράγματι προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης του κόσμου καθώς και η ανάγκη παράτασης της προβλεπόμενης και από τη σύμβαση και από το νόμο 60ημερης προθεσμίας προς διαβούλευση η οποία και ζητήθηκε.
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων της πρότασης της μελέτης. Οι προτάσεις αυτές θα επεξεργαστούν από τους μελετητές, οι οποίοι και θα καταρτίσουν το τελικό Β2 στάδιο της μελέτης, το οποίο και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά και από τη γνωμοδότηση του περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π..
Η σημασία του Γ.Π.Σ. είναι πολύ μεγάλη και γι’ αυτό δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στις συμμετοχικές αυτές διαδικασίες. Το προηγούμενο Γ.Π.Σ. για την πόλη του Βόλου εγκρίθηκε το 1985.[1]
 • Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι να υπάρξει μια τελική συζήτηση, να γίνει μια ακόμη παρουσίαση της πρότασης, να ακούσουμε τις προτάσεις δυο βασικών φορέων του ΤΕΕ και του Πανεπιστημίου, τους εκπροσώπους των οποίων ευχαριστώ ιδιαιτέρως αλλά και τις πρώτες απόψεις όλων των δημοτικών παρατάξεων, προκειμένου να υπάρξει μια ζύμωση των απόψεων αυτών και να πάμε τελικώς στο δημοτικό συμβούλιο.
 • Από όλη τη διαδικασία της διαβούλευσης αποτελούσε πάγιο αίτημα η παρουσίαση των μελετητών, προκειμένου να μεταφέρουν το σκεπτικό κπ προτάσεων τους. Λοιπόν αυτό το αίτημα ικανοποιείται, σήμερα είναι εδώ οι μελετητές καθώς και η κα Αρβανιτάκη από το ΥΠΕΚΑ, η οποία έχει την επιμέλεια του Ρυθμιστικού, το οποίο τελικά θα παρουσιαστεί στο ΥΠΕΚΑ στους βουλευτές, περιφερειάρχη, δήμαρχο την  
 • Είναι πάντως μια παραδοξότητα να συζητούμε για τη Β1 φάση του ΓΠΣ, χωρίς να έχουμε υπόψη μας τις τελικές κατευθύνσεις του υπερκείμενου πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλ. αυτού του Ρυθμιστικού.


                Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προβεί σε χωροταξική οργάνωση της χώρας, που θα διασφαλίζει την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης,  ο χωροταξικός σχεδιασμός διέπεται από τις αρχές της ισόρροπης σχέσης μεταξύ πυκνοκατοικημένου και υπαίθρου χώρου, της διασφάλισης υγιεινών συνθηκών διαβίωσης στο σύνολο των περιοχών, της ισόρροπης ανάπτυξης σε μέσα υποδομής, της προστασίας της φύσης και του τοπίου, της πρόληψης της βλάβης του περιβάλλοντος, της διαφύλαξης των ελεύθερων χώρων ως χώρων αναψυχής καθώς και της διαφύλαξης των πρώτων και κάτω από αυτά τα κριτήρια είναι και οι δικές μας παρατηρήσεις και προτάσεις.
            Θα προσπαθήσω να κωδικοποιήσω κάποιες βασικές προτάσεις που θα κάνουμε στο Δημ. Συμβουλ. Χωρίς μπω σε λεπτομέρειες ή σε εντοπισμένες παρατηρήσεις. Θέλουμε να δώσουμε το στίγμα μας.

1.         Οι ΖΟΕ θεσπίστηκαν με  το Π.Δ  1986 και τροποποιήθηκαν με αντίστοιχο ΠΔ 1989 με  σκοπό να «συγκρατήσουν» τα όρια της πόλης και να διαφυλάξουν την περιαστική γη από την αυθαίρετη δόμηση. Οι ΖΟΕ θεσπίζονται με προεδρικά διατάγματα, περιέχουν στοιχεία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και αποσκοπούν στον άμεσο έλεγχο των χρήσεων γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως Δεν επιτρέπεται, μετά την θέσπιση της Ζ.Ο.Ε., η μείωση του πλάτους της. Δεν απαγορεύεται, όμως, η, χωρίς μείωση του πλάτους, τροποποίηση των ρυθμίσεων της Ζ.Ο.Ε. ή, πολλώ μάλλον, η συμπλήρωση των ρυθμίσεων αυτών, αν οι αρχικές ρυθμίσεις ήσαν ατελείς. Οι ΖΟΕ δεν μπορούν να τροποποιηθούν προς το δυσμενέστερο. (άποψη του Υπουργείου
Το παράδοξο είναι ότι το Γ.Π.Σ. ένα ανώτερο πολεοδομικό εργαλείο, απαιτείται να εγκριθεί με απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας Ενώ η τροποποίηση της ΖΟΕ απαιτεί την έκδοση Π.Δ. μετά και από τη σχετική επεξεργασία από το ΣτΕ. Το Γ.Π.Σ. δεν μπορεί να επέμβει και να τροποποιήσει μια ΖΟΕ. Το Γ.Π.Σ. ωστόσο μπορεί και πρέπει να δώσει σχετικές κατευθύνσεις.
 Η συγκεκριμένη  Μελέτη προβλέπει συγκεκριμένες τροποποιήσεις σε κάποιες ΖΟΕ (παραγωγικούς και οικιστικούς υποδοχείς)
·                     Η Δική μας η πρόταση είναι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία τροποποίησης συγκεκριμένων ΖΟΕ. Είναι απαραίτητο αυτές οι κατευθύνσεις να ενταχθούν στην πρόταση του ΓΠΣ.
·                     Αποτελεί κοινή διαπίστωση από τους εμπλεκόμενους φορείς, ότι δεν υπάρχει  επαρκής χώρος για Παραγωγικές Δραστηριότητες Το εμπόριο και οι επαγγελματικές δραστηριότητες δεν περιελήφθησαν επαρκώς στο σχεδιασμό και κυρίως στις τροποποιήσεις των ΖΟΕ. Αυτό έχει σαν συνέπεια την μειωμένη προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή.
·                      Προτείνουμε την τροποποίηση της περιοχής  ΖΟΕ 3δ (γεωργικές χρήσεις κλπ)  σε 3γ(βιοτεχνία, χονδροεμπόριο, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, αποθήκες), σε όλο το μήκος του Περιφερειακού από την Λαρίσης μέχρι τον κόμβο Πανθεσσαλικού και έως τα όρια των Μελισσατίκων. Προτείνουμε τη χωροθέτηση σε αυτή τη ζώνη εγκαταστάσεων για χρήσεις Υγείας, εκπαίδευσης, εκθέσεις αυτοκινήτων, μεγάλων καταστημάτων.  
·                     Θεωρούμε σωστή την πρόταση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την επέκταση της Α’ ΒΙΠΕ και του ΒΙΟΠΑ, περιοχή εκατέρωθεν της Ε.Ο. Λαρίσης – Βόλου, μεταξύ ΒΙΟΠΑ, ΧΥΤΑ, Σέσκλου και ορίου ΠΕΠΔ 2β για την παραγωγικών  δραστηριότητων μεσαίας και υψηλής όχλησης.  Με σκοπό τη συγκράτηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων, να μην μεταφερθούν οι επενδύσεις εκτός Νομού, να υπάρχει χώρος για περαιτέρω μεταφορά δραστηριοτήτων από το κέντρο της πόλης στη συγκεκριμένη περιοχή.  Με την επιφύλαξη βέβαια της προστασίας των όμορων αρχαιολογικών χώρων.
 • Θεωρούμε σωστή την πρόταση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την τροποποίηση της ΖΟΕ πάνω από τον Περιφερειακό στην περιοχή της Αγριάς, για την ανάπτυξη χώρου παραγωγικών δραστηριοτήτων (χαμηλής όχλησης) με ιδιαίτερη έμφαση στα παραδοσιακά εργαστήρια
 • Η μελέτη δεν περιέχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την περιοχή του Σωρού(1γ) (ΠΕΠΔ) . Ως γνωστόν η περιοχή αυτή έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον επενδυτών, στο παρελθόν, ενώ αποτελεί πάγιο αίτημα των πρώην Δήμων για αξιοποίηση του.  Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης ΖΟΕ, και πάντως εκτός του αρχαιολογικού χώρου, για χρήσεις τουρισμού και αναψυχής, ήπιας μορφής και χαρακτήρα. Και όχι σε εγκαταστάσεις γκολφ…….
 • Προτείνουμε την τροποποίηση ΖΟΕ 3γ (βιοτεχνία, χονδροεμπόριο, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, αποθήκες) σε χαμηλής όχλησης και χρήσεις κατοικίας στην περιοχή του Ν. Δέλτα Ν. Ιωνίας, σύμφωνα και με τις προτάσεις της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας.
 • Προτείνουμε να γίνει δεκτή η πρόταση της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας, αλλά και της Ι.Μ. Δημητριάδος για την τροποίηση της ΖΟΕ 3δ στην περιοχή γύρω από το υφιστάμενο Συνεδριακό Κέντρο, Δυτικά του οικισμού Μελισσάτικα, και να προταθεί ως περιοχή επέκτασης με χρήσεις εκτός της κατοικίας και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τουριστικών εγκαταστάσεων και χώρων ανάπτυξης στο πλαίσιο ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού. 


 1. Η πρόβλεψη για τον πληθυσμό έπρεπε να γίνει με διαφορετικό χρονικό ορίζοντα και ότι μόνο το 2021. (το 2041 αναφέρει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων)
 • Η πρόταση της μελέτης για το Ε7 στο Σέσκλο είναι ανεφάρμοστη, λόγω της ύπαρξης εντός αυτής του νεκροταφείου και με την τήρηση της απόστασης των 25ο μ. δεν υφίσταται διαθέσιμος χώρος για δόμηση.
 • Προτείνουμε να μην γίνει δεκτή η επέκταση στα Αστέρια Αγριάς. (Επιφυλακτικός και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων). Εξάλλου από τον πίνακα 1.2.8. εκτίμησης προγραμματικού πληθυσμού και συνολικού ισοζύγιο δεν υπάρχει έλλειμμα στην χωρική ενότητα Αγρια-Αστερια.
 • Προτείνουμε ως νέο οικιστικό υποδοχέα την περιοχή πάνω από τον Περιφερειακό, το τμήμα της ήδη υπάρχουσας ΖΟΕ 3β, μεταξύ χειμάρρου Αναύρου και πρόποδες Λόφου Γορίτσας και του ορίου της ΖΟΕ 3δ. Η περιοχή αυτή υπολογίζεται περίπου στα 350 στρέμματα.
·         Προτείνουμε ως νέο οικιστικό υποδοχέα την περιοχή πάνω από τον Περιφερειακό, μεταξύ χείμαρρου Αναύρου – Κήπια Ανακασιάς Αγ. Γεώργιου– οικισμούς Άλλης Μεριά και Λόφου Επισκοπής. Δηλ. στις ΖΟΕ 3α και 3β. Υπάρχει ήδη η περιοχή 3β και 3β  (δόμηση σαν εκτός σχεδίου) Θα απαιτηθεί τροποποίηση ΖΟΕ. Η περιοχή αυτή υπολογίζεται στα 800 στρέμματα περίπου.
·         Επέκταση σχεδίου πόλης στην περιοχή Νεάπολης μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου πόλης – Ξηριάς – Σαμπάναγα – Περιφερειακός. Θα απαιτηθεί τροποποίηση ΖΟΕ 3α (γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας). Η περιοχή αυτή υπολογίζεται στα 400 στρέμματα.
·         Επέκταση σχεδίου, δυτικά του οικισμού Αστέρια, μέχρι τον συλλεκτήριο του Περιφερειακού.
 • Πρόταση μικρή επέκταση σχεδίου πόλης,  στην περιοχή του Ανάυρου πάνω από ΝΟΒΑ κ πάνω από τέρμα λεωφορείων Δέσμευση υπολοίπου χώρου (παρκινγ Ραντα) για κοινόχρηστο χώρο. Ανάγκη Μελέτης οικοδομήσιμων, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.)
 • Επέκταση σχεδίου πόλης – θύλακες Αγ. Παρασκευή.

 1. Όχι σε επεκτάσεις των οικισμών Πρόταση για πολεοδομήσεις οικισμών. Μέσω των πολεοδομήσεων μπορεί να επιτευχθεί μικρή επέκταση αυτών.
 2. ΠΕΠΔ Ορθή η πρόταση για 8 στρέμματα χωρίς παρεκκλίσεις. Η τάση πλέον είναι να απαγορευθεί τελείως η εκτός σχεδίου δόμηση. Από τη στιγμή που δεν μπορέσαμε με άλλους τρόπους να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον, τότε θεωρούμε σωστή την πρόταση.
·         Αποτελεί ίσως τη ριζοσπαστικότερη πρόταση της Μελέτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους φορείς και τους πολίτες που καταθέσανε ενστάσεις δεν υπήρξε αντίρρηση στην πρόταση αυτή.
·         Μεταβατική ρύθμιση κατά τα πρότυπα της Natura……Πρόταση να ισχύει η  κατά παρέκκλιση αρτιότητα των 4 στρεμ. για όσα αγροτεμάχια υπάρχουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ΓΠΣ  (κατά τα πρότυπα της ρύθμισης του Νόμου για τη Βιοποικιλότητα)
·         ΣτΕ = Οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν αποστερούνται της δυνατότητας εκμεταλλεύσεως της ιδιοκτησίας τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν αξίωση αποζημίωσης, που είναι αυτοτελές δικαίωμα. Ούτε η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης επιβάλλει τη διαιώνιση ευνοϊκών ρυθμίσεων του καθεστώτος χρήσεων γης εκτός σχεδίου
·         Κατάργηση εξαιρέσεων για τα ξενοδοχεία κλπ χρήσεις. Ίδια αρτιότητα (8 στρέμ.) για όλες τις χρήσεις.
·         Για τις ΠΕΠΔ 1Α και ΠΕΠΔ 1Β  που είναι περιοχές Natura και προστατευόμενη περιοχή γύρω από τη «Μάνα» θα πρέπει να  υπάρχει εναρμόνιση με το νόμο που ψηφίστηκε για την βιοποικιλότητα (4 στρέμμα όσα υπάρχουν και 10 στρέμματα η κατάτμηση).
·          Σε κάθε περίπτωση η Natura καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της προτεινόμενες περιοχής. Η γραμμή της Natura περνάει ακριβώς πάνω από τη Δράκεια, που πλέον υφίσταται σε καθεστώς 10 στρέμματα


 1. Μείωση συντελεστών δόμησης στο κέντρο του Βόλου. Ενώ η μελέτη του ρυθμιστικού σχεδίου αναφέρεται στην μείωση του Σ.Δ. για τον Βόλο ο μελετητής του ΓΠΣ αναφέρεται στις μειώσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στη Νέα Ιωνία, αλλά δε δίνει κατεύθυνση για μείωση του Σ.Δ. στον Βόλο που είναι περιοχή με πολύ υψηλό Σ.Δ.  στο κέντρο  ( 2,7 – 2,4 , 1,8 ) . Πρέπει  το πυκνοδομημένο κέντρο να ανασάνει
·         Θεωρούμε σωστή η πρόταση για τροποποίηση του ΠΔ Πηλίου, με κλιμακωτή μείωση του ΣΔ και της κάλυψης στους οικισμούς.
 1. Στρατόπεδο Γεωργούλα. Σίγουρα θετική η κατεύθυνση για χώρο πρασίνου. Στο κομμάτι ωστόσο του Τοπικού Κέντρου προβληματιζόμαστε αν θα πρέπει να δοθεί σαν Δκο Κέντρο ή για κατοικία. Ήδη η Αστυνομία φεύγει, για την Πυροσβεστική έχουμε βρει οικόπεδο, η Πολεοδομία μετακομίζει, το Δικ. Μέγαρο έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Ίσως θα μπορούσε να χρησιμεύσει για το Πανεπιστήμιο.
 2.  Λιμάνι.  Απομάκρυνση Σκραπ κ χύδην φορτίων. Ξεκαθάρισμα ταυτότητας Λιμανιού Θέλουμε τουριστικό Λιμάνι ή Λιμάνι για σκραπ και δημητριακά ?
 3. Πάρκα Κεραιών Χωροθέτηση υψωμάτων ως πάρκα κεραιών. Ο Σωρός έχει πρόβλημα. Μετατόπιση πάρκου από Σωρό στον απέναντι λόφο (Κέντρο Διασκέδασης Άστρα) Λόφος πάνω από Σαρακηνό. (πρόβλημα τοπίου, δίπλα από το Πήλιο)
 4.  Δικαστικό Μέγαρο
Ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι αντίθετος στη μετακίνηση του Δικ. Μεγάρου. Πρόταση : Μεταφορά στις Φυλακές, στην οδό Μεταμορφώσεως, μετά την απομάκρυνση αυτών στις Μικροθήβες.  Διπλή Ανάπλαση της περιοχής.
10.       Σιδηροδρομικός Σταθμός
Η μελέτη προτείνει να μείνει ο σταθμός στην υπάρχουσα θέση.
Κατάργηση του S στην Ν. Ιωνία. Να αναβαθμιστεί η χάραξη μέσω βιομηχανικής περιοχής.
 1. Απομάκρυνση Υποσταθμού Αλιβερίου.
 2.  Στην Αισωνία. Καθιέρωση μεταβατικής ζώνης ανάμεσα στις χρήσεις κατοικίας και στις χρήσεις γεωργικές.
 3.  Άρση απαγόρευσης στη Ν. Ιωνία για εστιατόρια, αναψυκτήρια στα Τοπικά Κέντρα μόνο. (παραδοσιακό στοιχείο τσιπουράδικα)
 4. Πρόταση περιορισμένων χώρων πρασίνου. Λάθη στον υπολογισμό τους από τη Μελέτη. (π.χ. προτείνει ως χώρο πρασίνου, οικοδομικό τετράγωνο στις Αλυκές, το οποίο είναι ήδη δομημένο). Ανάγκη νέων προτάσεων για χώρους πρασίνου.
 5. Μετεγκατάσταση ΑΓΕΤ. Πρέπει να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση. Φυσικά δεν είναι ρεαλιστικό να φύγει τώρα, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε χωρίς ταμπού, και σε αυτή την κατεύθυνση είναι θετική η πρόταση της Μελέτης.
 6. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για αναπλάσεις
 7. Αξιοποίηση οικοπέδου ΟΣΕ στη Ν. Ιωνία, έχουν κατατεθεί πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις.
 8. Στα θετικά η διάλυση του μονοκεντρικού χαρακτήρα του αστικού κέντρου του Βόλου, όπως έχει διαμορφωθεί και από το υφιστάμενο πλαίσιο, όσο και από την πράξη.
 9. Υπάρχουν πολλές ειδικότερες παρατηρήσεις σχετικά με τις υποδομές, το οδικό δίκτυο, την τουριστική ανάπτυξη, τους αθλητικούς χώρους, στις χρήσεις γης, στους συντελεστές δόμησης  τους οποίους θα αναλύσουμε στην τελική μας πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 10.  Ο ρεαλισμός δεν είναι κακός. Αλλά όταν σχεδιάζεις, θα θέλαμε την πρόταση με περισσότερο όραμα για την πόλη. Τι θέλουμε ? ποια θέλουμε να είναι η ταυτότητα της πόλης μας. ?

Ποιότητα ΖωήςΑειφορία Ανάπτυξη = σκελετοί των προτάσεων μας[1] Δύο χρόνια μετά την εισαγωγή του με το Ν. 1337/1983 και όπως μετά εισήχθη με το Ν. 2508/1997

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου